Tjänsten Xbox Live autentiseringshanterare (XblAuthManager)

Windows 10

Beskrivning

Tillhandahåller autentiserings- och auktoriseringstjänster vid interaktion med Xbox Live. Vissa applikationers funktionalitet kan påverkas om tjänsten stängs av.

Advertisement

Startmetod

Windows 10 utgåva 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home Manuellt Manuellt Manuellt Manuellt Manuellt Manuellt
Pro Manuellt Manuellt Manuellt Manuellt Manuellt Manuellt
Enterprise Manuellt Manuellt Manuellt Manuellt Manuellt Manuellt
Education Manuellt Manuellt Manuellt Manuellt Manuellt Manuellt

Egenskaper

Kör som LocalSystem
Filen %WinDir%\System32\XblAuthManager.dll
Error control normal
Type share
Sökväg till den körbara filen %WinDir%\system32\svchost.exe -k netsvcs -p
Visningsnamn Xbox Live autentiseringshanterare
Tjänstnamn XblAuthManager

Beroenden

Xbox Live autentiseringshanterare är beroende av följande tjänster:

Följande tjänster är beroende av Xbox Live autentiseringshanterare: