Tjänsten Security Center (wscsvc)

Windows 10

Beskrivning

Tjänsten Windows Säkerhetscenter övervakar och rapporterar hälsoinställningarna för säkerhet på datorn. Hälsoinställningarna omfattar brandväggen (på/av), antivirus (på/av/inaktuellt), antispionprogram (på/av/inaktuellt), Windows Update (automatisk/manuell nedladdning och installation av uppdateringar), User Account Control (på/av) och Internetinställningar (rekommenderade/ej rekommenderade). Tjänsten tillhandahåller COM API:er så att oberoende programvaruleverantörer (ISV) kan registrera och bevaka tillståndet för sina produkter via tjänsten Säkerhetscenter. Säkerhet och underhåll använder tjänsten för att tillhandahålla systemsfältsvarningar och en grafisk översikt över säkerhetshälsotillstånd i Säkerhet och underhåll. Network Access Protection (NAP) använder tjänsten för att rapportera säkerhetshälsotillstånd för klienter till NAP:s nätverksprincipserver för att fatta beslut om nätverkskarantän. Tjänsten har även en offentlig API så att externa konsumenter programmatiskt kan ta del av systemets sammansatta säkerhetshälsotillstånd.

Advertisement

Startmetod

Windows 10 utgåva 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt
Pro Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt
Enterprise Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt
Education Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt

Egenskaper

Kör som NT AUTHORITY\LocalService
Filen %WinDir%\System32\wscsvc.dll
Error control normal
Type share
Sökväg till den körbara filen %WinDir%\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted -p
Visningsnamn Security Center
Tjänstnamn wscsvc

Beroenden

Security Center är beroende av följande tjänster:

Följande tjänster är beroende av Security Center:

Ingaberoenden.

Windows 8

Beskrivning

Tjänsten Windows Säkerhetscenter övervakar och rapporterar inställningarna för säkerhetshälsa på datorn. Hälsoinställningarna omfattar brandväggen (på/av), antivirus (på/av/inaktuellt), antispionprogram (på/av/inaktuellt), Windows Update (automatisk/manuell hämtning och installation av uppdateringar), User Account Control (på/av) och Internetinställningar (rekommenderade/ej rekommenderade). Tjänsten tillhandahåller COM API:er så att oberoende programförsäljare kan registrera och bevaka tillståndet för sina produkter via tjänsten Säkerhetscenter. Åtgärdscenter använder tjänsten för att tillhandahålla systray-varningar och en grafisk översikt över säkerhetshälsotillstånd i kontrollpanelen Åtgärdscenter. Network Access Protection (NAP) använder tjänsten för att rapportera säkerhetshälsotillstånd för klienter till NAPs nätverksprincipserver för att fatta beslut om nätverkskarantän. Tjänsten har även en offentlig API så att externa konsumenter programmatiskt kan ta del av systemets sammansatta säkerhetshälsotillstånd.

Advertisement

Startmetod

Windows 8 utgåva Windows 8 Windows 8.1 Windows 8.1 Update 1
Core Automatiskt (förskjuten start) Automatiskt Automatiskt
Pro Automatiskt (förskjuten start) Automatiskt Automatiskt
Enterprise Automatiskt (förskjuten start) Automatiskt Automatiskt

Egenskaper

Kör som NT AUTHORITY\LocalService
Filen %WinDir%\System32\wscsvc.dll
Error control normal
Type share
Sökväg till den körbara filen %WinDir%\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted
Visningsnamn Security Center
Tjänstnamn wscsvc

Beroenden

Security Center är beroende av följande tjänster:

Följande tjänster är beroende av Security Center:

Ingaberoenden.

Windows 7

Beskrivning

Tjänsten Windows Säkerhetscenter övervakar och rapporterar inställningarna för säkerhetshälsa på datorn. Hälsoinställningarna omfattar brandväggen (på/av), antivirus (på/av/inaktuellt), antispionprogram (på/av/inaktuellt), Windows Update (automatisk/manuell hämtning och installation av uppdateringar), User Account Control (på/av) och Internetinställningar (rekommenderade/ej rekommenderade). Tjänsten tillhandahåller COM API:er så att oberoende programförsäljare kan registrera och bevaka tillståndet för sina produkter via tjänsten Säkerhetscenter. Åtgärdscenter använder tjänsten för att tillhandahålla systray-varningar och en grafisk översikt över säkerhetshälsotillstånd i kontrollpanelen Åtgärdscenter. Network Access Protection (NAP) använder tjänsten för att rapportera säkerhetshälsotillstånd för klienter till NAPs nätverksprincipserver för att fatta beslut om nätverkskarantän. Tjänsten har även en offentlig API så att externa konsumenter programmatiskt kan ta del av systemets sammansatta säkerhetshälsotillstånd.

Advertisement

Startmetod

Windows 7 utgåva SP0 SP1
Starter Automatiskt (förskjuten start) Automatiskt (förskjuten start)
Home Basic Automatiskt (förskjuten start) Automatiskt (förskjuten start)
Home Premium Automatiskt (förskjuten start) Automatiskt (förskjuten start)
Professional Automatiskt (förskjuten start) Automatiskt (förskjuten start)
Ultimate Automatiskt (förskjuten start) Automatiskt (förskjuten start)
Enterprise Automatiskt (förskjuten start) Automatiskt (förskjuten start)

Egenskaper

Kör som NT AUTHORITY\LocalService
Filen %WinDir%\System32\wscsvc.dll
Error control normal
Type share
Sökväg till den körbara filen %WinDir%\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted
Visningsnamn Security Center
Tjänstnamn wscsvc

Beroenden

Security Center är beroende av följande tjänster:

Följande tjänster är beroende av Security Center:

Ingaberoenden.

Windows Vista

Beskrivning

Övervakar säkerhetsinställningar och -konfiguration på datorn.

Startmetod

Windows Vista utgåva SP0 SP1 SP2
Starter Automatiskt (förskjuten start) Automatiskt (förskjuten start) Automatiskt (förskjuten start)
Home Basic Automatiskt (förskjuten start) Automatiskt (förskjuten start) Automatiskt (förskjuten start)
Home Premium Automatiskt (förskjuten start) Automatiskt (förskjuten start) Automatiskt (förskjuten start)
Business Automatiskt (förskjuten start) Automatiskt (förskjuten start) Automatiskt (förskjuten start)
Ultimate Automatiskt (förskjuten start) Automatiskt (förskjuten start) Automatiskt (förskjuten start)

Egenskaper

Kör som NT AUTHORITY\LocalService
Filen %WinDir%\System32\wscsvc.dll
Error control normal
Type share
Sökväg till den körbara filen %WinDir%\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted
Visningsnamn Security Center
Tjänstnamn wscsvc

Beroenden

Security Center är beroende av följande tjänster:

Följande tjänster är beroende av Security Center:

Ingaberoenden.