Tjänsten Windows Remote Management (WS-Management) (WinRM)

Windows 10

Beskrivning

Tjänsten WinRM (Windows Remote Management) implementerar protokollet WS-Management för fjärrhantering. WS-Management är ett standard-webbtjänstprotokoll som används för fjärrhantering av programvara och maskinvara. WinRM-tjänsten lyssnar efter WS-Management-begäranden på nätverket och behandlar dem. WinRM-tjänsten måste konfigureras med en lyssnare som använder kommandoradsverktyget winrm.cmd eller genom grupprinciper så att den kan lyssna över nätverket. WinRM-tjänsten ger tillgång till WMI-data och aktiverar händelseinsamling. Händelseinsamling och prenumeration på händelser kräver att tjänsten körs. WinRM-meddelanden transporteras med hjälp av HTTP och HTTPS. WinRM-tjänsten är inte beroende av IIS utan är förkonfigurerad för att dela en port med IIS på samma maskin. WinRM-tjänsten reserverar URL-prefixet /wsman. Administratörer kan förhindra konflikter med IIS genom att se till att inga webbplatser som finns på IIS använder URL-prefixet /wsman.

Advertisement

Startmetod

Windows 10 utgåva 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home Manuellt Manuellt Manuellt Manuellt Manuellt Manuellt
Pro Manuellt Manuellt Manuellt Manuellt Manuellt Manuellt
Enterprise Manuellt Manuellt Manuellt Manuellt Manuellt Manuellt
Education Manuellt Manuellt Manuellt Manuellt Manuellt Manuellt

Egenskaper

Kör som NT AUTHORITY\NetworkService
Filen %WinDir%\system32\WsmSvc.dll
Error control normal
Type share
Sökväg till den körbara filen %WinDir%\System32\svchost.exe -k NetworkService -p
Visningsnamn Windows Remote Management (WS-Management)
Tjänstnamn WinRM

Beroenden

Windows Remote Management (WS-Management) är beroende av följande tjänster:

Följande tjänster är beroende av Windows Remote Management (WS-Management):

Ingaberoenden.

Windows 8

Beskrivning

Tjänsten WinRM (Windows Remote Management) implementerar protokollet WS-Management för fjärrhantering. WS-Management är ett standard-webbtjänstprotokoll som används för fjärrhantering av programvara och maskinvara. WinRM-tjänsten lyssnar efter WS-Management-begäranden på nätverket och behandlar dem. WinRM-tjänsten måste konfigureras med en lyssnare som använder kommandoradsverktyget winrm.cmd eller genom grupprinciper så att den kan lyssna över nätverket. WinRM-tjänsten ger tillgång till WMI-data och aktiverar händelseinsamling. Händelseinsamling och prenumeration på händelser kräver att tjänsten körs. WinRM-meddelanden transporteras med hjälp av HTTP och HTTPS. WinRM-tjänsten är inte beroende av IIS utan är förkonfigurerad för att dela en port med IIS på samma maskin. WinRM-tjänsten reserverar URL-prefixet /wsman. Administratörer kan förhindra konflikter med IIS genom att se till att inga webbplatser som finns på IIS använder URL-prefixet /wsman.

Advertisement

Startmetod

Windows 8 utgåva Windows 8 Windows 8.1 Windows 8.1 Update 1
Core Manuellt Manuellt Manuellt
Pro Manuellt Manuellt Manuellt
Enterprise Manuellt Manuellt Manuellt

Egenskaper

Kör som NT AUTHORITY\NetworkService
Filen %WinDir%\system32\WsmSvc.dll
Error control normal
Type share
Sökväg till den körbara filen %WinDir%\System32\svchost.exe -k NetworkService
Visningsnamn Windows Remote Management (WS-Management)
Tjänstnamn WinRM

Beroenden

Windows Remote Management (WS-Management) är beroende av följande tjänster:

Följande tjänster är beroende av Windows Remote Management (WS-Management):

Ingaberoenden.

Windows 7

Beskrivning

Tjänsten WinRM (Windows Remote Management) implementerar protokollet WS-Management för fjärrhantering. WS-Management är ett standard-webbtjänstprotokoll som används för fjärrhantering av programvara och maskinvara. WinRM-tjänsten lyssnar efter WS-Management-begäranden på nätverket och behandlar dem. WinRM-tjänsten måste konfigureras med en lyssnare som använder kommandoradsverktyget winrm.cmd eller genom grupprinciper så att den kan lyssna över nätverket. WinRM-tjänsten ger tillgång till WMI-data och aktiverar händelseinsamling. Händelseinsamling och prenumeration på händelser kräver att tjänsten körs. WinRM-meddelanden transporteras med hjälp av HTTP och HTTPS. WinRM-tjänsten är inte beroende av IIS utan är förkonfigurerad för att dela en port med IIS på samma maskin. WinRM-tjänsten reserverar URL-prefixet /wsman. Administratörer kan förhindra konflikter med IIS genom att se till att inga webbplatser som finns på IIS använder URL-prefixet /wsman.

Advertisement

Startmetod

Windows 7 utgåva SP0 SP1
Starter Manuellt Manuellt
Home Basic Manuellt Manuellt
Home Premium Manuellt Manuellt
Professional Manuellt Manuellt
Ultimate Manuellt Manuellt
Enterprise Manuellt Manuellt

Egenskaper

Kör som NT AUTHORITY\NetworkService
Filen %WinDir%\system32\WsmSvc.dll
Error control normal
Type share
Sökväg till den körbara filen %WinDir%\System32\svchost.exe -k NetworkService
Visningsnamn Windows Remote Management (WS-Management)
Tjänstnamn WinRM

Beroenden

Windows Remote Management (WS-Management) är beroende av följande tjänster:

Följande tjänster är beroende av Windows Remote Management (WS-Management):

Ingaberoenden.

Windows Vista

Beskrivning

Tjänsten WinRM (Windows Remote Management) implementerar protokollet WS-Management för fjärrhantering. WS-Management är ett standard-webbtjänstprotokoll som används för fjärrhantering av programvara och maskinvara. WinRM-tjänsten lyssnar efter WS-Management-begäranden på nätverket och behandlar dem. WinRM-tjänsten måste konfigureras med en lyssnare som använder kommandoradsverktyget winrm.cmd eller genom grupprinciper så att den kan lyssna över nätverket. WinRM-tjänsten ger tillgång till WMI-data och aktiverar händelseinsamling. Händelseinsamling och prenumeration på händelser kräver att tjänsten körs. WinRM-meddelanden transporteras med hjälp av HTTP och HTTPS. WinRM-tjänsten är inte beroende av IIS utan är förkonfigurerad för att dela en port med IIS på samma maskin. WinRM-tjänsten reserverar URL-prefixet /wsman. Administratörer kan förhindra konflikter med IIS genom att se till att inga webbplatser som finns på IIS använder URL-prefixet /wsman.

Startmetod

Windows Vista utgåva SP0 SP1 SP2
Starter Manuellt Manuellt Manuellt
Home Basic Manuellt Manuellt Manuellt
Home Premium Manuellt Manuellt Manuellt
Business Manuellt Manuellt Manuellt
Ultimate Manuellt Manuellt Manuellt

Egenskaper

Kör som NT AUTHORITY\NetworkService
Filen %WinDir%\system32\WsmSvc.dll
Error control normal
Type share
Sökväg till den körbara filen %WinDir%\System32\svchost.exe -k NetworkService
Visningsnamn Windows Remote Management (WS-Management)
Tjänstnamn WinRM

Beroenden

Windows Remote Management (WS-Management) är beroende av följande tjänster:

Följande tjänster är beroende av Windows Remote Management (WS-Management):

Ingaberoenden.