Tjänsten Windows Defender Antivirus Boot Driver (WdBoot)

Windows 10

Beskrivning

Startdrivrutin för Windows Defender Antivirus.

Startmetod

Windows 10 utgåva 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home Boot Boot Boot Boot Boot Boot
Pro Boot Boot Boot Boot Boot Boot
Enterprise Boot Boot Boot Boot Boot Boot
Education Boot Boot Boot Boot Boot Boot

Egenskaper

Grupp Early-Launch
Error control normal
Type kernel
Sökväg till den körbara filen %WinDir%\system32\drivers\WdBoot.sys
Visningsnamn Windows Defender Antivirus Boot Driver
Tjänstnamn WdBoot

Beroenden

Ingaberoenden.

Windows 8

Beskrivning

Startdrivrutin för Windows Defender.

Startmetod

Windows 8 utgåva Windows 8 Windows 8.1 Windows 8.1 Update 1
Core Boot Boot Boot
Pro Boot Boot Boot
Enterprise Boot Boot Boot

Egenskaper

Grupp Early-Launch
Error control normal
Type kernel
Sökväg till den körbara filen %WinDir%\system32\drivers\WdBoot.sys
Visningsnamn Windows Defender Boot Driver
Tjänstnamn WdBoot

Beroenden

Ingaberoenden.