Tjänsten Windows Color System (WcsPlugInService)

Windows 10

Beskrivning

Tjänsten WcsPlugInService är värd för tilläggsmoduler för Windows Color System från tredejpartstillverkare. Dessa tillägg är leverantörsspecifika tillägg till Windows Color System-basfärgenheten och gamutmappning. Om du stoppar eller inaktiverar tjänsten WcsPlugInService kommer denna utökningsfunktion att inaktiveras och WCS kommer att använda basmodellbehandling snarare än tillverkarens önskade behandling. Detta kan leda till felaktig färgrendering.

Advertisement

Startmetod

Windows 10 utgåva 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home Manuellt Manuellt inte installerat inte installerat inte installerat inte installerat
Pro Manuellt Manuellt inte installerat inte installerat inte installerat inte installerat
Enterprise Manuellt Manuellt inte installerat inte installerat inte installerat inte installerat
Education Manuellt Manuellt inte installerat inte installerat inte installerat inte installerat

Egenskaper

Kör som NT AUTHORITY\LocalService
Filen %WinDir%\System32\WcsPlugInService.dll
Error control normal
Type share
Sökväg till den körbara filen %WinDir%\system32\svchost.exe -k wcssvc
Visningsnamn Windows Color System
Tjänstnamn WcsPlugInService

Beroenden

Windows Color System är beroende av följande tjänster:

Följande tjänster är beroende av Windows Color System:

Ingaberoenden.

Windows 8

Beskrivning

Tjänsten WcsPlugInService är värd för tilläggsmoduler för Windows Color System från tredejpartstillverkare. Dessa tillägg är leverantörsspecifika tillägg till Windows Color System-basfärgenheten och gamutmappning. Om du stoppar eller inaktiverar tjänsten WcsPlugInService kommer denna utökningsfunktion att inaktiveras och WCS kommer att använda basmodellbehandling snarare än tillverkarens önskade behandling. Detta kan leda till felaktig färgrendering.

Advertisement

Startmetod

Windows 8 utgåva Windows 8 Windows 8.1 Windows 8.1 Update 1
Core Manuellt Manuellt Manuellt
Pro Manuellt Manuellt Manuellt
Enterprise Manuellt Manuellt Manuellt

Egenskaper

Kör som NT AUTHORITY\LocalService
Filen %WinDir%\System32\WcsPlugInService.dll
Error control normal
Type share
Sökväg till den körbara filen %WinDir%\system32\svchost.exe -k wcssvc
Visningsnamn Windows Color System
Tjänstnamn WcsPlugInService

Beroenden

Windows Color System är beroende av följande tjänster:

Följande tjänster är beroende av Windows Color System:

Ingaberoenden.

Windows 7

Beskrivning

Tjänsten WcsPlugInService är värd för tilläggsmoduler för Windows Color System från tredejpartstillverkare. Dessa tillägg är leverantörsspecifika tillägg till Windows Color System-basfärgenheten och gamutmappning. Om du stoppar eller inaktiverar tjänsten WcsPlugInService kommer denna utökningsfunktion att inaktiveras och WCS kommer att använda basmodellbehandling snarare än tillverkarens önskade behandling. Detta kan leda till felaktig färgrendering.

Advertisement

Startmetod

Windows 7 utgåva SP0 SP1
Starter Manuellt Manuellt
Home Basic Manuellt Manuellt
Home Premium Manuellt Manuellt
Professional Manuellt Manuellt
Ultimate Manuellt Manuellt
Enterprise Manuellt Manuellt

Egenskaper

Kör som NT AUTHORITY\LocalService
Filen %WinDir%\System32\WcsPlugInService.dll
Error control normal
Type share
Sökväg till den körbara filen %WinDir%\system32\svchost.exe -k wcssvc
Visningsnamn Windows Color System
Tjänstnamn WcsPlugInService

Beroenden

Windows Color System är beroende av följande tjänster:

Följande tjänster är beroende av Windows Color System:

Ingaberoenden.

Windows Vista

Beskrivning

Tjänsten WcsPlugInService är värd för tilläggsmoduler för Windows Color System från tredejpartstillverkare. Dessa tillägg är leverantörsspecifika tillägg till Windows Color System-basfärgenheten och gamutmappning. Om du stoppar eller inaktiverar tjänsten WcsPlugInService kommer denna utökningsfunktion att inaktiveras och WCS kommer att använda basmodellbehandling snarare än tillverkarens önskade behandling. Detta kan leda till felaktig färgrendering.

Startmetod

Windows Vista utgåva SP0 SP1 SP2
Starter Manuellt Manuellt Manuellt
Home Basic Manuellt Manuellt Manuellt
Home Premium Manuellt Manuellt Manuellt
Business Manuellt Manuellt Manuellt
Ultimate Manuellt Manuellt Manuellt

Egenskaper

Kör som NT AUTHORITY\LocalService
Filen %WinDir%\System32\WcsPlugInService.dll
Error control normal
Type share
Sökväg till den körbara filen %WinDir%\system32\svchost.exe -k wcssvc
Visningsnamn Windows Color System
Tjänstnamn WcsPlugInService

Beroenden

Windows Color System är beroende av följande tjänster:

Följande tjänster är beroende av Windows Color System:

Ingaberoenden.