Tjänsten Windows Connection Manager (Wcmsvc)

Windows 10

Beskrivning

Fattar automatiska beslut om anslutning/frånkoppling baserat på de alternativ för nätverksanslutning som finns för datorn och möjliggör hantering av nätverksanslutning baserat på grupprincipinställningar.

Advertisement

Startmetod

Windows 10 utgåva 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt
Pro Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt
Enterprise Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt
Education Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt

Egenskaper

Grupp TDI
Kör som NT Authority\LocalService
Filen %WinDir%\System32\wcmsvc.dll
Error control normal
Type own
Sökväg till den körbara filen %WinDir%\system32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted -p
Visningsnamn Windows Connection Manager
Tjänstnamn Wcmsvc

Beroenden

Windows Connection Manager är beroende av följande tjänster:

Följande tjänster är beroende av Windows Connection Manager:

Windows 8

Beskrivning

Fattar automatiska beslut om anslutning/frånkoppling baserat på de alternativ för nätverksanslutning som finns för datorn och möjliggör hantering av nätverksanslutning baserat på grupprincipinställningar.

Advertisement

Startmetod

Windows 8 utgåva Windows 8 Windows 8.1 Windows 8.1 Update 1
Core Automatiskt Automatiskt Automatiskt
Pro Automatiskt Automatiskt Automatiskt
Enterprise Automatiskt Automatiskt Automatiskt

Egenskaper

Grupp TDI
Kör som NT Authority\LocalService
Filen %WinDir%\System32\wcmsvc.dll
Error control normal
Type share
Sökväg till den körbara filen %WinDir%\system32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted
Visningsnamn Windows Connection Manager
Tjänstnamn Wcmsvc

Beroenden

Windows Connection Manager är beroende av följande tjänster:

Följande tjänster är beroende av Windows Connection Manager: