Tjänsten Credential Manager (VaultSvc)

Windows 10

Beskrivning

Tillhandahåller säker lagring och hämtning av autentiseringsuppgifter för användare, program och säkerhetstjänstpaket.

Advertisement

Startmetod

Windows 10 utgåva 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home Manuellt Manuellt Manuellt Manuellt Manuellt Manuellt
Pro Manuellt Manuellt Manuellt Manuellt Manuellt Manuellt
Enterprise Manuellt Manuellt Manuellt Manuellt Manuellt Manuellt
Education Manuellt Manuellt Manuellt Manuellt Manuellt Manuellt

Egenskaper

Kör som LocalSystem
Filen %WinDir%\System32\vaultsvc.dll
Error control normal
Type share
Sökväg till den körbara filen %WinDir%\system32\lsass.exe
Visningsnamn Credential Manager
Tjänstnamn VaultSvc

Beroenden

Credential Manager är beroende av följande tjänster:

Följande tjänster är beroende av Credential Manager:

Windows 8

Beskrivning

Tillhandahåller säker lagring och hämtning av autentiseringsuppgifter för användare, program och säkerhetstjänstpaket.

Advertisement

Startmetod

Windows 8 utgåva Windows 8 Windows 8.1 Windows 8.1 Update 1
Core Manuellt Manuellt Manuellt
Pro Manuellt Manuellt Manuellt
Enterprise Manuellt Manuellt Manuellt

Egenskaper

Kör som LocalSystem
Error control normal
Type share
Sökväg till den körbara filen %WinDir%\system32\lsass.exe
Visningsnamn Credential Manager
Tjänstnamn VaultSvc

Beroenden

Credential Manager är beroende av följande tjänster:

Följande tjänster är beroende av Credential Manager:

Windows 7

Beskrivning

Tillhandahåller säker lagring och hämtning av autentiseringsuppgifter för användare, program och säkerhetstjänstpaket.

Advertisement

Startmetod

Windows 7 utgåva SP0 SP1
Starter Manuellt Manuellt
Home Basic Manuellt Manuellt
Home Premium Manuellt Manuellt
Professional Manuellt Manuellt
Ultimate Manuellt Manuellt
Enterprise Manuellt Manuellt

Egenskaper

Kör som LocalSystem
Error control normal
Type share
Sökväg till den körbara filen %WinDir%\system32\lsass.exe
Visningsnamn Credential Manager
Tjänstnamn VaultSvc

Beroenden

Credential Manager är beroende av följande tjänster:

Följande tjänster är beroende av Credential Manager: