Tjänsten TPM Base Services (TBS)

Windows 7

Beskrivning

Aktiverar åtkomst till TPM (Trusted Platform Module). Modulen erbjuder maskinvarubaserade kryptografiska tjänster för systemkomponenter och program. Om tjänsten stoppas eller inaktiveras kan nycklar som skyddas av TPM inte användas av programmen.

Advertisement

Startmetod

Windows 7 utgåva SP0 SP1
Starter Manuellt Manuellt
Home Basic Manuellt Manuellt
Home Premium Manuellt Manuellt
Professional Manuellt Manuellt
Ultimate Manuellt Manuellt
Enterprise Manuellt Manuellt

Egenskaper

Kör som NT AUTHORITY\LocalService
Filen %WinDir%\System32\tbssvc.dll
Error control normal
Type share
Sökväg till den körbara filen %WinDir%\System32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation
Visningsnamn TPM Base Services
Tjänstnamn TBS

Beroenden

Ingaberoenden.

Windows Vista

Beskrivning

Aktiverar åtkomst till TPM (Trusted Platform Module). Modulen erbjuder maskinvarubaserade kryptografiska tjänster för systemkomponenter och program. Om tjänsten stoppas eller inaktiveras kan nycklar som skyddas av TPM inte användas av programmen.

Advertisement

Startmetod

Windows Vista utgåva SP0 SP1 SP2
Starter Manuellt Automatiskt (förskjuten start) Automatiskt (förskjuten start)
Home Basic Manuellt Automatiskt (förskjuten start) Automatiskt (förskjuten start)
Home Premium Manuellt Automatiskt (förskjuten start) Automatiskt (förskjuten start)
Business Manuellt Automatiskt (förskjuten start) Automatiskt (förskjuten start)
Ultimate Manuellt Automatiskt (förskjuten start) Automatiskt (förskjuten start)

Egenskaper

Kör som NT AUTHORITY\LocalService
Filen %WinDir%\System32\tbssvc.dll
Error control normal
Type share
Sökväg till den körbara filen %WinDir%\System32\svchost.exe -k LocalService
Visningsnamn TPM Base Services
Tjänstnamn TBS

Beroenden

Ingaberoenden.