Tjänsten Microsoft Storage Spaces SMP (smphost)

Windows 10

Beskrivning

Värdtjänst för hanteringsprovidern för Microsoft Lagringsutrymmen. Om den här tjänsten stoppas eller inaktiveras kan Lagringsutrymmen inte hanteras.

Startmetod

Windows 10 utgåva 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home Manuellt Manuellt Manuellt Manuellt Manuellt Manuellt
Pro Manuellt Manuellt Manuellt Manuellt Manuellt Manuellt
Enterprise Manuellt Manuellt Manuellt Manuellt Manuellt Manuellt
Education Manuellt Manuellt Manuellt Manuellt Manuellt Manuellt

Egenskaper

Kör som NT AUTHORITY\NetworkService
Filen %WinDir%\System32\smphost.dll
Error control normal
Type own
Sökväg till den körbara filen %WinDir%\System32\svchost.exe -k smphost
Visningsnamn Microsoft Storage Spaces SMP
Tjänstnamn smphost

Beroenden

Microsoft Storage Spaces SMP är beroende av följande tjänster:

Följande tjänster är beroende av Microsoft Storage Spaces SMP:

Ingaberoenden.

Windows 8

Beskrivning

Värdtjänst för hanteringsprovidern för Microsoft Lagringsutrymmen. Om den här tjänsten stoppas eller inaktiveras kan Lagringsutrymmen inte hanteras.

Startmetod

Windows 8 utgåva Windows 8 Windows 8.1 Windows 8.1 Update 1
Core inte installerat Manuellt Manuellt
Pro inte installerat Manuellt Manuellt
Enterprise inte installerat Manuellt Manuellt

Egenskaper

Kör som NT AUTHORITY\NetworkService
Filen %WinDir%\System32\smphost.dll
Error control normal
Type own
Sökväg till den körbara filen %WinDir%\System32\svchost.exe -k smphost
Visningsnamn Microsoft Storage Spaces SMP
Tjänstnamn smphost

Beroenden

Microsoft Storage Spaces SMP är beroende av följande tjänster:

Följande tjänster är beroende av Microsoft Storage Spaces SMP:

Ingaberoenden.