Tjänsten Sensor Service (SensorService)

Windows 10

Beskrivning

En sensortjänst som hanterar olika sensorfunktioner. Den hanterar enhetsorientering (Simple Device Orientation, SDO) och historik för sensorer, och den läser in SDO-sensorn som rapporterar förändringar av enhetsorienteringen. Om tjänsten stoppas eller inaktiveras läses inte SDO-sensorn in och ingen automatisk rotation görs. Historikinsamling från sensorer stoppas också.

Advertisement

Startmetod

Windows 10 utgåva 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home Manuellt Manuellt Manuellt Manuellt Manuellt Manuellt
Pro Manuellt Manuellt Manuellt Manuellt Manuellt Manuellt
Enterprise Manuellt Manuellt Manuellt Manuellt Manuellt Manuellt
Education Manuellt Manuellt Manuellt Manuellt Manuellt Manuellt

Egenskaper

Kör som LocalSystem
Filen %WinDir%\system32\SensorService.dll
Error control normal
Type share
Sökväg till den körbara filen %WinDir%\system32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted -p
Visningsnamn Sensor Service
Tjänstnamn SensorService

Beroenden

Ingaberoenden.