Tjänsten Remote Procedure Call (RPC) (RpcSs)

Windows 10

Beskrivning

RPCSS-tjänsten är tjänsthanteraren för COM- och DCOM-servrar. Den utför objektaktiveringsbegäranden, objektexportupplösningar och distribuerad skräpinsamling för COM- och DCOM-servrar. Om den här tjänsten stoppas eller inaktiveras, fungerar program som använder COM eller DCOM inte korrekt. Du bör låta RPCSS-tjänsten köras.

Startmetod

Windows 10 utgåva 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt
Pro Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt
Enterprise Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt
Education Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt

Egenskaper

Grupp COM Infrastructure
Kör som NT AUTHORITY\NetworkService
Filen %WinDir%\system32\rpcss.dll
Error control normal
Type share
Sökväg till den körbara filen %WinDir%\system32\svchost.exe -k rpcss -p
Visningsnamn Remote Procedure Call (RPC)
Tjänstnamn RpcSs

Beroenden

Remote Procedure Call (RPC) är beroende av följande tjänster:

Följande tjänster är beroende av Remote Procedure Call (RPC):

Windows 8

Beskrivning

RPCSS-tjänsten är tjänsthanteraren för COM- och DCOM-servrar. Den utför objektaktiveringsbegäranden, objektexportupplösningar och distribuerad skräpinsamling för COM- och DCOM-servrar. Om den här tjänsten stoppas eller inaktiveras, fungerar program som använder COM eller DCOM inte korrekt. Du bör låta RPCSS-tjänsten köras.

Startmetod

Windows 8 utgåva Windows 8 Windows 8.1 Windows 8.1 Update 1
Core Automatiskt Automatiskt Automatiskt
Pro Automatiskt Automatiskt Automatiskt
Enterprise Automatiskt Automatiskt Automatiskt

Egenskaper

Grupp COM Infrastructure
Kör som NT AUTHORITY\NetworkService
Filen %WinDir%\system32\rpcss.dll
Error control normal
Type share
Sökväg till den körbara filen %WinDir%\system32\svchost.exe -k rpcss
Visningsnamn Remote Procedure Call (RPC)
Tjänstnamn RpcSs

Beroenden

Remote Procedure Call (RPC) är beroende av följande tjänster:

Följande tjänster är beroende av Remote Procedure Call (RPC):

Windows 7

Beskrivning

RPCSS-tjänsten är tjänsthanteraren för COM- och DCOM-servrar. Den utför objektaktiveringsbegäranden, objektexportupplösningar och distribuerad skräpinsamling för COM- och DCOM-servrar. Om den här tjänsten stoppas eller inaktiveras, fungerar program som använder COM eller DCOM inte korrekt. Du bör låta RPCSS-tjänsten köras.

Startmetod

Windows 7 utgåva SP0 SP1
Starter Automatiskt Automatiskt
Home Basic Automatiskt Automatiskt
Home Premium Automatiskt Automatiskt
Professional Automatiskt Automatiskt
Ultimate Automatiskt Automatiskt
Enterprise Automatiskt Automatiskt

Egenskaper

Grupp COM Infrastructure
Kör som NT AUTHORITY\NetworkService
Filen %WinDir%\system32\rpcss.dll
Error control normal
Type share
Sökväg till den körbara filen %WinDir%\system32\svchost.exe -k rpcss
Visningsnamn Remote Procedure Call (RPC)
Tjänstnamn RpcSs

Beroenden

Remote Procedure Call (RPC) är beroende av följande tjänster:

Följande tjänster är beroende av Remote Procedure Call (RPC):

Windows Vista

Beskrivning

Fungerar som slutpunktsmappare och COM-tjänstkontrollhanterare. Om den här tjänsten stoppas eller inaktiveras kommer program som använder COM- eller RPC-tjänster inte att fungera korrekt.

Startmetod

Windows Vista utgåva SP0 SP1 SP2
Starter Automatiskt Automatiskt Automatiskt
Home Basic Automatiskt Automatiskt Automatiskt
Home Premium Automatiskt Automatiskt Automatiskt
Business Automatiskt Automatiskt Automatiskt
Ultimate Automatiskt Automatiskt Automatiskt

Egenskaper

Grupp COM Infrastructure
Kör som NT AUTHORITY\NetworkService
Filen %WinDir%\system32\rpcss.dll
Error control normal
Type share
Sökväg till den körbara filen %WinDir%\system32\svchost.exe -k rpcss
Visningsnamn Remote Procedure Call (RPC)
Tjänstnamn RpcSs

Beroenden

Remote Procedure Call (RPC) är beroende av följande tjänster:

Följande tjänster är beroende av Remote Procedure Call (RPC):