Tjänsten User Profile Service (ProfSvc)

Windows 10

Beskrivning

Tjänsten används för inläsning och borttagning av användarprofiler. Om tjänsten stoppas eller inaktiveras kan användarna inte längre logga in och logga ut, appar kan få problem att hämta användardata och komponenter som registrerats för att ta emot händelsemeddelanden för profilen får dem inte.

Startmetod

Windows 10 utgåva 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt
Pro Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt
Enterprise Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt
Education Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt

Egenskaper

Grupp profsvc_group
Kör som LocalSystem
Filen %WinDir%\system32\profsvc.dll
Error control normal
Type share
Sökväg till den körbara filen %WinDir%\system32\svchost.exe -k netsvcs -p
Visningsnamn User Profile Service
Tjänstnamn ProfSvc

Beroenden

User Profile Service är beroende av följande tjänster:

Följande tjänster är beroende av User Profile Service:

Windows 8

Beskrivning

Tjänsten används för inläsning och borttagning av användarprofiler. Om tjänsten stoppas eller inaktiveras kan användarna inte längre logga in och logga ut, appar kan få problem att hämta användardata och komponenter som registrerats för att ta emot händelsemeddelanden för profilen får dem inte.

Startmetod

Windows 8 utgåva Windows 8 Windows 8.1 Windows 8.1 Update 1
Core Automatiskt Automatiskt Automatiskt
Pro Automatiskt Automatiskt Automatiskt
Enterprise Automatiskt Automatiskt Automatiskt

Egenskaper

Grupp profsvc_group
Kör som LocalSystem
Filen %WinDir%\system32\profsvc.dll
Error control normal
Type share
Sökväg till den körbara filen %WinDir%\system32\svchost.exe -k netsvcs
Visningsnamn User Profile Service
Tjänstnamn ProfSvc

Beroenden

User Profile Service är beroende av följande tjänster:

Följande tjänster är beroende av User Profile Service:

Windows 7

Beskrivning

Tjänsten används för inläsning och borttagning av användarprofiler. Om tjänsten stoppas eller inaktiveras kan användarna inte längre logga in och logga ut, program kan få problem att hämta användardata och komponenter som registrerats för att ta emot händelsemeddelanden för profilen får dem inte.

Startmetod

Windows 7 utgåva SP0 SP1
Starter Automatiskt Automatiskt
Home Basic Automatiskt Automatiskt
Home Premium Automatiskt Automatiskt
Professional Automatiskt Automatiskt
Ultimate Automatiskt Automatiskt
Enterprise Automatiskt Automatiskt

Egenskaper

Grupp profsvc_group
Kör som LocalSystem
Filen %WinDir%\system32\profsvc.dll
Error control normal
Type share
Sökväg till den körbara filen %WinDir%\system32\svchost.exe -k netsvcs
Visningsnamn User Profile Service
Tjänstnamn ProfSvc

Beroenden

User Profile Service är beroende av följande tjänster:

Följande tjänster är beroende av User Profile Service:

Windows Vista

Beskrivning

Tjänsten används för inläsning och borttagning av användarprofiler. Om tjänsten stoppas eller inaktiveras kan användarna inte längre logga in och logga ut, program kan få problem att hämta användardata och komponenter som registrerats för att ta emot händelsemeddelanden för profilen får dem inte.

Startmetod

Windows Vista utgåva SP0 SP1 SP2
Starter Automatiskt Automatiskt Automatiskt
Home Basic Automatiskt Automatiskt Automatiskt
Home Premium Automatiskt Automatiskt Automatiskt
Business Automatiskt Automatiskt Automatiskt
Ultimate Automatiskt Automatiskt Automatiskt

Egenskaper

Grupp profsvc_group
Kör som LocalSystem
Filen %WinDir%\system32\profsvc.dll
Error control normal
Type share
Sökväg till den körbara filen %WinDir%\system32\svchost.exe -k netsvcs
Visningsnamn User Profile Service
Tjänstnamn ProfSvc

Beroenden

User Profile Service är beroende av följande tjänster:

Följande tjänster är beroende av User Profile Service: