Sekretesspolicy

Vi värdesätter våra besökare och vill gärna lyssna på er. Vi vill också att webbplats ska ha goda intäkter. Därför samlar vi in information om våra besökare vilket används både för att optimera upplevelsen och intäkterna. Denna sekretesspolicy informerar dig om att information samlas av oss och att om andra (tredjepart) också samlar in information om dig och andra besökare.

Cookies och web beacons (trafikanalysbilder)

Tredjepart kan komma att placera och läsa cookies i besökarnas webbläsare, eller använda web beacons (trafikanalysbilder) för att insamla information, för att visa annonser på denna blogg. Denna information används för att visa relevanta annonser och annan nödvändig analys och presentation som sker före, medan eller efter en besökare klickat på en annons..

Cookies och web beacons kan också användas för att samla in statistik om besökarna av direkt av oss som har webbplats via särskild mjukvara. Det verktyg vi planerar att använda är Google Analytics som använder cookies. Information som samlas i Google Analytics har vi valt att dela med Google. Google får tillgång till data men detta är information som inte är personlig för en enskild besökare.

Google som tredjepartsleverantör använder cookies för att visa annonser på denna webbplats inom ramen för Google Adsense-programmet.

Med hjälp av DART-cookien kan Google visa annonser baserat på användares besök på olika webbplatser på Internet. Besökaren har möjlighet att stänga av funktionen för cookies i webbläsaren (sekretesspolicyn för Googles annonsnätverk och innehållsnätverk). Detta kan dock begränsa funktionaliteten på många webbplatser t.ex. inloggning på skyddade webbplatser såsom bloggar, medlemssidor, bankkonton eller andra webbplaster där besökaren publicerat webbsidor av privat karaktär.

Du kan i din webbläsare göra olika typer av inställning som gör att du inte tar emot kakor. Läs hjälptexten till din webbläsare för information om hur du gör detta. Det kan förändra hur webbplats fungerar.