Tjänsten Peer Networking Identity Manager (p2pimsvc)

Windows 10

Beskrivning

Ger identitetstjänster för PNRP (Peer Name Resolution Protocol) och peer-nätverksgrupptjänster. Om funktionen inaktiveras kan tjänsterna PNRP och Peer-to-Peer Grouping sluta fungera, vilket innebär att program som Hemgrupp och Fjärrhjälp i sin tur slutar fungera.

Startmetod

Windows 10 utgåva 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home Manuellt Manuellt Manuellt Manuellt Manuellt Manuellt
Pro Manuellt Manuellt Manuellt Manuellt Manuellt Manuellt
Enterprise Manuellt Manuellt Manuellt Manuellt Manuellt Manuellt
Education Manuellt Manuellt Manuellt Manuellt Manuellt Manuellt

Egenskaper

Kör som NT AUTHORITY\LocalService
Filen %WinDir%\system32\pnrpsvc.dll
Error control normal
Type share
Sökväg till den körbara filen %WinDir%\System32\svchost.exe -k LocalServicePeerNet
Visningsnamn Peer Networking Identity Manager
Tjänstnamn p2pimsvc

Beroenden

Peer Networking Identity Manager är beroende av följande tjänster:

Ingaberoenden.

Följande tjänster är beroende av Peer Networking Identity Manager:

Windows 8

Beskrivning

Ger identitetstjänster för PNRP (Peer Name Resolution Protocol) och peer-nätverksgrupptjänster. Om funktionen inaktiveras kan tjänsterna PNRP och Peer-to-Peer Grouping sluta fungera, vilket innebär att program som Hemgrupp och Fjärrhjälp i sin tur slutar fungera.

Startmetod

Windows 8 utgåva Windows 8 Windows 8.1 Windows 8.1 Update 1
Core Manuellt Manuellt Manuellt
Pro Manuellt Manuellt Manuellt
Enterprise Manuellt Manuellt Manuellt

Egenskaper

Kör som NT AUTHORITY\LocalService
Filen %WinDir%\system32\pnrpsvc.dll
Error control normal
Type share
Sökväg till den körbara filen %WinDir%\System32\svchost.exe -k LocalServicePeerNet
Visningsnamn Peer Networking Identity Manager
Tjänstnamn p2pimsvc

Beroenden

Peer Networking Identity Manager är beroende av följande tjänster:

Ingaberoenden.

Följande tjänster är beroende av Peer Networking Identity Manager:

Windows 7

Beskrivning

Ger identitetstjänster för PNRP (Peer Name Resolution Protocol) och peer-nätverksgrupptjänster. Om funktionen inaktiveras kan tjänsterna PNRP och Peer-to-Peer Grouping sluta fungera, vilket innebär att program som Hemgrupp och Fjärrhjälp i sin tur slutar fungera.

Startmetod

Windows 7 utgåva SP0 SP1
Starter Manuellt Manuellt
Home Basic Manuellt Manuellt
Home Premium Manuellt Manuellt
Professional Manuellt Manuellt
Ultimate Manuellt Manuellt
Enterprise Manuellt Manuellt

Egenskaper

Kör som NT AUTHORITY\LocalService
Filen %WinDir%\system32\pnrpsvc.dll
Error control normal
Type share
Sökväg till den körbara filen %WinDir%\System32\svchost.exe -k LocalServicePeerNet
Visningsnamn Peer Networking Identity Manager
Tjänstnamn p2pimsvc

Beroenden

Peer Networking Identity Manager är beroende av följande tjänster:

Ingaberoenden.

Följande tjänster är beroende av Peer Networking Identity Manager:

Windows Vista

Beskrivning

Ger en identitetstjänst för Peer Networking.

Startmetod

Windows Vista utgåva SP0 SP1 SP2
Starter inte installerat inte installerat inte installerat
Home Basic Manuellt Manuellt Manuellt
Home Premium Manuellt Manuellt Manuellt
Business Manuellt Manuellt Manuellt
Ultimate Manuellt Manuellt Manuellt

Egenskaper

Kör som NT AUTHORITY\LocalService
Filen %WinDir%\system32\p2psvc.dll
Error control normal
Type share
Sökväg till den körbara filen %WinDir%\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted
Visningsnamn Peer Networking Identity Manager
Tjänstnamn p2pimsvc

Beroenden

Peer Networking Identity Manager är beroende av följande tjänster:

Ingaberoenden.

Följande tjänster är beroende av Peer Networking Identity Manager: