Tjänsten Synkroniseringsvärd (OneSyncSvc)

Windows 10

Beskrivning

Den här tjänsten synkroniserar e-post, kontakter, kalender och andra användardata. E-post och andra program som är beroende av detta kommer inte att fungera när tjänsten inte körs.

Advertisement

Startmetod

Windows 10 utgåva 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt
Pro Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt
Enterprise Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt
Education Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt

Egenskaper

Kör som LocalSystem
Filen %WinDir%\System32\APHostService.dll
Error control ignore
Type user share process template
Sökväg till den körbara filen %WinDir%\system32\svchost.exe -k UnistackSvcGroup
Visningsnamn Synkroniseringsvärd
Tjänstnamn OneSyncSvc

Beroenden

Ingaberoenden.