Tjänsten Network Access Protection Agent (napagent)

Windows 8

Beskrivning

NAP-agenttjänsten (Network Access Protection) samlar in och hanterar hälsoinformation för klientdatorer i ett nätverk. Information som samlas in av NAP-agenten används för att se till att klientdatorn har den programvara och de inställningar som krävs. Om en klientdator inte överensstämmer med hälsoprincipen kan dess nätverksanslutning begränsas tills dess konfiguration har uppdaterats. Beroende på hälsoprincipens konfiguration kan klientdatorer automatiskt uppdateras så att användarna snabbt får tillbaka fullständig nätverksåtkomst utan att behöva uppdatera datorn manuellt.

Advertisement

Startmetod

Windows 8 utgåva Windows 8 Windows 8.1 Windows 8.1 Update 1
Core Manuellt Manuellt Manuellt
Pro Manuellt Manuellt Manuellt
Enterprise Manuellt Manuellt Manuellt

Egenskaper

Kör som NT AUTHORITY\NetworkService
Filen %WinDir%\system32\qagentRT.dll
Error control normal
Type share
Sökväg till den körbara filen %WinDir%\System32\svchost.exe -k NetworkService
Visningsnamn Network Access Protection Agent
Tjänstnamn napagent

Beroenden

Network Access Protection Agent är beroende av följande tjänster:

Följande tjänster är beroende av Network Access Protection Agent:

Ingaberoenden.

Windows 7

Beskrivning

NAP-agenttjänsten (Network Access Protection) samlar in och hanterar hälsoinformation för klientdatorer i ett nätverk. Information som samlas in av NAP-agenten används för att se till att klientdatorn har den programvara och de inställningar som krävs. Om en klientdator inte överensstämmer med hälsoprincipen kan dess nätverksanslutning begränsas tills dess konfiguration har uppdaterats. Beroende på hälsoprincipens konfiguration kan klientdatorer automatiskt uppdateras så att användarna snabbt får tillbaka fullständig nätverksåtkomst utan att behöva uppdatera datorn manuellt.

Advertisement

Startmetod

Windows 7 utgåva SP0 SP1
Starter Manuellt Manuellt
Home Basic Manuellt Manuellt
Home Premium Manuellt Manuellt
Professional Manuellt Manuellt
Ultimate Manuellt Manuellt
Enterprise Manuellt Manuellt

Egenskaper

Kör som NT AUTHORITY\NetworkService
Filen %WinDir%\system32\qagentRT.dll
Error control normal
Type share
Sökväg till den körbara filen %WinDir%\System32\svchost.exe -k NetworkService
Visningsnamn Network Access Protection Agent
Tjänstnamn napagent

Beroenden

Network Access Protection Agent är beroende av följande tjänster:

Följande tjänster är beroende av Network Access Protection Agent:

Ingaberoenden.

Windows Vista

Beskrivning

Aktiverar NAP-funktionen på klientdatorer (Network Access Protection).

Advertisement

Startmetod

Windows Vista utgåva SP0 SP1 SP2
Starter Manuellt Manuellt Manuellt
Home Basic Manuellt Manuellt Manuellt
Home Premium Manuellt Manuellt Manuellt
Business Manuellt Manuellt Manuellt
Ultimate Manuellt Manuellt Manuellt

Egenskaper

Kör som NT AUTHORITY\NetworkService
Filen %WinDir%\system32\qagentRT.dll
Error control normal
Type share
Sökväg till den körbara filen %WinDir%\System32\svchost.exe -k NetworkService
Visningsnamn Network Access Protection Agent
Tjänstnamn napagent

Beroenden

Network Access Protection Agent är beroende av följande tjänster:

Följande tjänster är beroende av Network Access Protection Agent:

Ingaberoenden.