Tjänsten Multimedia Class Scheduler (MMCSS)

Windows 10

Beskrivning

Enables relative prioritization of work based on system-wide task priorities. This is intended mainly for multimedia applications. If this service is stopped, individual tasks resort to their default priority.

Advertisement

Startmetod

Windows 10 utgåva 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt
Pro Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt
Enterprise Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt
Education Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt

Egenskaper

Error control normal
Type kernel
Sökväg till den körbara filen %WinDir%\system32\drivers\mmcss.sys
Visningsnamn Multimedia Class Scheduler
Tjänstnamn MMCSS

Beroenden

Ingaberoenden.

Windows 8

Beskrivning

Aktiverar relativ prioritering för arbeten baserat på aktivitetsprioriteringen i systemet. Detta är främst avsett för multimedieprogram. Om tjänsten stoppas återfår enskilda aktiviteter den prioritet som är standard.

Advertisement

Startmetod

Windows 8 utgåva Windows 8 Windows 8.1 Windows 8.1 Update 1
Core Automatiskt Automatiskt Automatiskt
Pro Automatiskt Automatiskt Automatiskt
Enterprise Automatiskt Automatiskt Automatiskt

Egenskaper

Kör som LocalSystem
Filen %WinDir%\system32\mmcss.dll
Error control normal
Type share
Sökväg till den körbara filen %WinDir%\system32\svchost.exe -k netsvcs
Visningsnamn Multimedia Class Scheduler
Tjänstnamn MMCSS

Beroenden

Multimedia Class Scheduler är beroende av följande tjänster:

Ingaberoenden.

Följande tjänster är beroende av Multimedia Class Scheduler:

Windows 7

Beskrivning

Aktiverar relativ prioritering för arbeten baserat på aktivitetsprioriteringen i systemet. Detta är främst avsett för multimedieprogram. Om tjänsten stoppas återfår enskilda aktiviteter den prioritet som är standard.

Advertisement

Startmetod

Windows 7 utgåva SP0 SP1
Starter Automatiskt Automatiskt
Home Basic Automatiskt Automatiskt
Home Premium Automatiskt Automatiskt
Professional Automatiskt Automatiskt
Ultimate Automatiskt Automatiskt
Enterprise Automatiskt Automatiskt

Egenskaper

Kör som LocalSystem
Filen %WinDir%\system32\mmcss.dll
Error control normal
Type share
Sökväg till den körbara filen %WinDir%\system32\svchost.exe -k netsvcs
Visningsnamn Multimedia Class Scheduler
Tjänstnamn MMCSS

Beroenden

Multimedia Class Scheduler är beroende av följande tjänster:

Ingaberoenden.

Följande tjänster är beroende av Multimedia Class Scheduler:

Windows Vista

Beskrivning

Aktiverar relativ prioritering för arbeten baserat på aktivitetsprioriteringen i systemet. Detta är främst avsett för multimedieprogram. Om tjänsten stoppas återfår enskilda aktiviteter den prioritet som är standard.

Startmetod

Windows Vista utgåva SP0 SP1 SP2
Starter Automatiskt Automatiskt Automatiskt
Home Basic Automatiskt Automatiskt Automatiskt
Home Premium Automatiskt Automatiskt Automatiskt
Business Automatiskt Automatiskt Automatiskt
Ultimate Automatiskt Automatiskt Automatiskt

Egenskaper

Kör som LocalSystem
Filen %WinDir%\system32\mmcss.dll
Error control normal
Type share
Sökväg till den körbara filen %WinDir%\system32\svchost.exe -k netsvcs
Visningsnamn Multimedia Class Scheduler
Tjänstnamn MMCSS

Beroenden

Multimedia Class Scheduler är beroende av följande tjänster:

Ingaberoenden.

Följande tjänster är beroende av Multimedia Class Scheduler: