Tjänsten IP in IP Tunnel Driver (IpInIp)

Windows Vista

Beskrivning

IP in IP Tunnel Driver.

Startmetod

Windows Vista utgåva SP0 SP1 SP2
Starter Manuellt Manuellt Manuellt
Home Basic Manuellt Manuellt Manuellt
Home Premium Manuellt Manuellt Manuellt
Business Manuellt Manuellt Manuellt
Ultimate Manuellt Manuellt Manuellt

Egenskaper

Error control normal
Type kernel
Sökväg till den körbara filen %WinDir%\system32\DRIVERS\ipinip.sys
Visningsnamn IP in IP Tunnel Driver
Tjänstnamn IpInIp

Beroenden

IP in IP Tunnel Driver är beroende av följande tjänster:

Följande tjänster är beroende av IP in IP Tunnel Driver:

Ingaberoenden.