Tjänsten PnP-X IP Bus Enumerator (IPBusEnum)

Windows 7

Beskrivning

Tjänsten PnP-X IP Bus Enumerator hanterar den virtuella nätverksbussen. Den upptäcker nätverksanslutna enheter som använder SSDP/WS-upptäcktsprotokoll och ger enheterna närvaro i PnP. Om tjänsten stoppas eller inaktiveras, upprätthålls inte NCD-enheternas närvaro i PnP. Alla pnpx-baserade scenarier slutar att fungera.

Advertisement

Startmetod

Windows 7 utgåva SP0 SP1
Starter Manuellt Manuellt
Home Basic Manuellt Manuellt
Home Premium Manuellt Manuellt
Professional Manuellt Manuellt
Ultimate Manuellt Manuellt
Enterprise Manuellt Manuellt

Egenskaper

Kör som LocalSystem
Filen %WinDir%\system32\ipbusenum.dll
Error control normal
Type share
Sökväg till den körbara filen %WinDir%\system32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted
Visningsnamn PnP-X IP Bus Enumerator
Tjänstnamn IPBusEnum

Beroenden

PnP-X IP Bus Enumerator är beroende av följande tjänster:

Följande tjänster är beroende av PnP-X IP Bus Enumerator:

Windows Vista

Beskrivning

Tjänsten PnP-X IP Bus Enumerator hanterar den virtuella nätverksbussen. Den upptäcker nätverksanslutna enheter som använder SSDP/WS-upptäcktsprotokoll och ger enheterna närvaro i PnP. Om tjänsten stoppas eller inaktiveras, upprätthålls inte NCD-enheternas närvaro i PnP. Alla pnpx-baserade scenarier slutar att fungera.

Advertisement

Startmetod

Windows Vista utgåva SP0 SP1 SP2
Starter Manuellt Manuellt Manuellt
Home Basic Manuellt Manuellt Manuellt
Home Premium Manuellt Manuellt Manuellt
Business Manuellt Manuellt Manuellt
Ultimate Manuellt Manuellt Manuellt

Egenskaper

Kör som LocalSystem
Filen %WinDir%\system32\ipbusenum.dll
Error control normal
Type share
Sökväg till den körbara filen %WinDir%\system32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted
Visningsnamn PnP-X IP Bus Enumerator
Tjänstnamn IPBusEnum

Beroenden

PnP-X IP Bus Enumerator är beroende av följande tjänster:

Följande tjänster är beroende av PnP-X IP Bus Enumerator: