Tjänsten Windows CardSpace (idsvc)

Windows 7

Beskrivning

Ger dig säker generering, hantering och visning av digitala identiteter.

Startmetod

Windows 7 utgåva SP0 SP1
Starter Manuellt Manuellt
Home Basic Manuellt Manuellt
Home Premium Manuellt Manuellt
Professional Manuellt Manuellt
Ultimate Manuellt Manuellt
Enterprise Manuellt Manuellt

Egenskaper

Kör som LocalSystem
Error control normal
Type share
Sökväg till den körbara filen %WinDir%\Microsoft.NET\Framework\v3.0\Windows Communication Foundation\infocard.exe
Visningsnamn Windows CardSpace
Tjänstnamn idsvc

Beroenden

Ingaberoenden.

Windows Vista

Beskrivning

Ger dig säker generering, hantering och visning av digitala identiteter.

Startmetod

Windows Vista utgåva SP0 SP1 SP2
Starter Manuellt Manuellt Manuellt
Home Basic Manuellt Manuellt Manuellt
Home Premium Manuellt Manuellt Manuellt
Business Manuellt Manuellt Manuellt
Ultimate Manuellt Manuellt Manuellt

Egenskaper

Kör som LocalSystem
Error control normal
Type share
Sökväg till den körbara filen %WinDir%\Microsoft.NET\Framework\v3.0\Windows Communication Foundation\infocard.exe
Visningsnamn Windows CardSpace
Tjänstnamn idsvc

Beroenden

Ingaberoenden.