Tjänsten COM+ Event System (EventSystem)

Windows 10

Beskrivning

Innehåller stöd för SENS (System Event Notification Service) som ger automatisk distribution av händelser till prenumererande COM-komponenter (Component Object Model). Om tjänsten stoppas så stängs SENS och kan inte leverera meddelanden om in- och utloggning. Om tjänsten inaktiveras startar inte tjänster som är beroende av den.

Advertisement

Startmetod

Windows 10 utgåva 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt
Pro Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt
Enterprise Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt
Education Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt

Egenskaper

Kör som NT AUTHORITY\LocalService
Filen %WinDir%\system32\es.dll
Error control normal
Type share
Sökväg till den körbara filen %WinDir%\system32\svchost.exe -k LocalService -p
Visningsnamn COM+ Event System
Tjänstnamn EventSystem

Beroenden

COM+ Event System är beroende av följande tjänster:

Följande tjänster är beroende av COM+ Event System:

Windows 8

Beskrivning

Innehåller stöd för SENS (System Event Notification Service) som ger automatisk distribution av händelser till prenumererande COM-komponenter (Component Object Model). Om tjänsten stoppas så stängs SENS och kan inte leverera meddelanden om in- och utloggning. Om tjänsten inaktiveras startar inte tjänster som är beroende av den.

Advertisement

Startmetod

Windows 8 utgåva Windows 8 Windows 8.1 Windows 8.1 Update 1
Core Automatiskt Automatiskt Automatiskt
Pro Automatiskt Automatiskt Automatiskt
Enterprise Automatiskt Automatiskt Automatiskt

Egenskaper

Kör som NT AUTHORITY\LocalService
Filen %WinDir%\system32\es.dll
Error control normal
Type share
Sökväg till den körbara filen %WinDir%\system32\svchost.exe -k LocalService
Visningsnamn COM+ Event System
Tjänstnamn EventSystem

Beroenden

COM+ Event System är beroende av följande tjänster:

Följande tjänster är beroende av COM+ Event System:

Windows 7

Beskrivning

Innehåller stöd för SENS (System Event Notification Service) som ger automatisk distribution av händelser till prenumererande COM-komponenter (Component Object Model). Om tjänsten stoppas så stängs SENS och kan inte leverera meddelanden om in- och utloggning. Om tjänsten inaktiveras startar inte tjänster som är beroende av den.

Advertisement

Startmetod

Windows 7 utgåva SP0 SP1
Starter Automatiskt Automatiskt
Home Basic Automatiskt Automatiskt
Home Premium Automatiskt Automatiskt
Professional Automatiskt Automatiskt
Ultimate Automatiskt Automatiskt
Enterprise Automatiskt Automatiskt

Egenskaper

Kör som NT AUTHORITY\LocalService
Filen %WinDir%\system32\es.dll
Error control normal
Type share
Sökväg till den körbara filen %WinDir%\system32\svchost.exe -k LocalService
Visningsnamn COM+ Event System
Tjänstnamn EventSystem

Beroenden

COM+ Event System är beroende av följande tjänster:

Följande tjänster är beroende av COM+ Event System:

Windows Vista

Beskrivning

Innehåller stöd för SENS (System Event Notification Service) som ger automatisk distribution av händelser till prenumererande COM-komponenter (Component Object Model). Om tjänsten stoppas så stängs SENS och kan inte leverera meddelanden om in- och utloggning. Om tjänsten inaktiveras startar inte tjänster som är beroende av den.

Startmetod

Windows Vista utgåva SP0 SP1 SP2
Starter Automatiskt Automatiskt Automatiskt
Home Basic Automatiskt Automatiskt Automatiskt
Home Premium Automatiskt Automatiskt Automatiskt
Business Automatiskt Automatiskt Automatiskt
Ultimate Automatiskt Automatiskt Automatiskt

Egenskaper

Kör som NT AUTHORITY\LocalService
Filen %WinDir%\system32\es.dll
Error control normal
Type share
Sökväg till den körbara filen %WinDir%\system32\svchost.exe -k LocalService
Visningsnamn COM+ Event System
Tjänstnamn EventSystem

Beroenden

COM+ Event System är beroende av följande tjänster:

Följande tjänster är beroende av COM+ Event System: