Tjänsten Windows Event Log (EventLog)

Windows 10

Beskrivning

Den här tjänsten hanterar händelser och händelseloggar. Den har stöd för loggning av händelser, läsning av händelser, prenumeration på händelser, arkivering av händelseloggar och hantering av metadata för händelser. Den kan visa händelser både i XML-format och som ren text. Om tjänsten stoppas kan det äventyra systemets säkerhet och pålitlighet.

Advertisement

Startmetod

Windows 10 utgåva 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt
Pro Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt
Enterprise Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt
Education Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt

Egenskaper

Grupp Event Log
Kör som NT AUTHORITY\LocalService
Error control normal
Type share
Sökväg till den körbara filen %WinDir%\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted -p
Visningsnamn Windows Event Log
Tjänstnamn EventLog

Beroenden

Windows Event Log är beroende av följande tjänster:

Ingaberoenden.

Följande tjänster är beroende av Windows Event Log:

Windows 8

Beskrivning

Den här tjänsten hanterar händelser och händelseloggar. Den har stöd för loggning av händelser, läsning av händelser, prenumeration på händelser, arkivering av händelseloggar och hantering av metadata för händelser. Den kan visa händelser både i XML-format och som ren text. Om tjänsten stoppas kan det äventyra systemets säkerhet och pålitlighet.

Advertisement

Startmetod

Windows 8 utgåva Windows 8 Windows 8.1 Windows 8.1 Update 1
Core Automatiskt Automatiskt Automatiskt
Pro Automatiskt Automatiskt Automatiskt
Enterprise Automatiskt Automatiskt Automatiskt

Egenskaper

Grupp Event Log
Kör som NT AUTHORITY\LocalService
Error control normal
Type share
Sökväg till den körbara filen %WinDir%\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted
Visningsnamn Windows Event Log
Tjänstnamn EventLog

Beroenden

Windows Event Log är beroende av följande tjänster:

Ingaberoenden.

Följande tjänster är beroende av Windows Event Log:

Windows 7

Beskrivning

Den här tjänsten hanterar händelser och händelseloggar. Den har stöd för loggning av händelser, läsning av händelser, prenumeration på händelser, arkivering av händelseloggar och hantering av metadata för händelser. Den kan visa händelser både i XML-format och som ren text. Om tjänsten stoppas kan det äventyra systemets säkerhet och pålitlighet.

Advertisement

Startmetod

Windows 7 utgåva SP0 SP1
Starter Automatiskt Automatiskt
Home Basic Automatiskt Automatiskt
Home Premium Automatiskt Automatiskt
Professional Automatiskt Automatiskt
Ultimate Automatiskt Automatiskt
Enterprise Automatiskt Automatiskt

Egenskaper

Grupp Event Log
Kör som NT AUTHORITY\LocalService
Error control normal
Type share
Sökväg till den körbara filen %WinDir%\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted
Visningsnamn Windows Event Log
Tjänstnamn eventlog

Beroenden

Windows Event Log är beroende av följande tjänster:

Ingaberoenden.

Följande tjänster är beroende av Windows Event Log:

Windows Vista

Beskrivning

Den här tjänsten hanterar händelser och händelseloggar. Den har stöd för loggning av händelser, läsning av händelser, prenumeration på händelser, arkivering av händelseloggar och hantering av metadata för händelser. Den kan visa händelser både i XML-format och som ren text. Om tjänsten stoppas kan det äventyra systemets säkerhet och pålitlighet.

Startmetod

Windows Vista utgåva SP0 SP1 SP2
Starter Automatiskt Automatiskt Automatiskt
Home Basic Automatiskt Automatiskt Automatiskt
Home Premium Automatiskt Automatiskt Automatiskt
Business Automatiskt Automatiskt Automatiskt
Ultimate Automatiskt Automatiskt Automatiskt

Egenskaper

Grupp Event Log
Kör som NT AUTHORITY\LocalService
Error control normal
Type share
Sökväg till den körbara filen %WinDir%\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted
Visningsnamn Windows Event Log
Tjänstnamn Eventlog

Beroenden

Windows Event Log är beroende av följande tjänster:

Ingaberoenden.

Följande tjänster är beroende av Windows Event Log: