Tjänsten Windows Media Center Service Launcher (ehstart)

Windows Vista

Beskrivning

Startar Schemaläggaren för Windows Media Center och Windows Media Center Receiver-tjänster vid start om TV är aktiverat i Windows Media Center.

Advertisement

Startmetod

Windows Vista utgåva SP0 SP1 SP2
Starter inte installerat inte installerat inte installerat
Home Basic inte installerat inte installerat inte installerat
Home Premium Automatiskt (förskjuten start) Automatiskt (förskjuten start) Automatiskt (förskjuten start)
Business inte installerat inte installerat inte installerat
Ultimate Automatiskt (förskjuten start) Automatiskt (förskjuten start) Automatiskt (förskjuten start)

Egenskaper

Kör som NT AUTHORITY\LocalService
Filen %WinDir%\ehome\ehstart.dll
Error control ignore
Type share
Sökväg till den körbara filen %WinDir%\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork
Visningsnamn Windows Media Center Service Launcher
Tjänstnamn ehstart

Beroenden

Windows Media Center Service Launcher är beroende av följande tjänster:

Följande tjänster är beroende av Windows Media Center Service Launcher:

Ingaberoenden.