Tjänsten ReadyBoost Caching Driver (Ecache)

Windows Vista

Beskrivning

ReadyBoost Caching Driver.

Startmetod

Windows Vista utgåva SP0 SP1 SP2
Starter Boot Boot Boot
Home Basic Boot Boot Boot
Home Premium Boot Boot Boot
Business Boot Boot Boot
Ultimate Boot Boot Boot

Egenskaper

Grupp PnP Filter
Error control critical
Type kernel
Sökväg till den körbara filen %WinDir%\System32\drivers\ecache.sys
Visningsnamn ReadyBoost Caching Driver
Tjänstnamn Ecache

Beroenden

ReadyBoost Caching Driver är beroende av följande tjänster:

Ingaberoenden.

Följande tjänster är beroende av ReadyBoost Caching Driver: