Tjänsten DCOM Server Process Launcher (DcomLaunch)

Windows 10

Beskrivning

DCOMLAUCNH-tjänsten startar COM- och DCOM-servrar vid objektaktiveringsbegäranden. Om den här tjänsten stoppas eller inaktiveras, fungerar program som använder COM eller DCOM inte korrekt. Du bör låta DCOMLAUNCH-tjänsten köras.

Startmetod

Windows 10 utgåva 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt
Pro Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt
Enterprise Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt
Education Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt

Egenskaper

Grupp COM Infrastructure
Kör som LocalSystem
Filen %WinDir%\system32\rpcss.dll
Error control normal
Type share
Sökväg till den körbara filen %WinDir%\system32\svchost.exe -k DcomLaunch -p
Visningsnamn DCOM Server Process Launcher
Tjänstnamn DcomLaunch

Beroenden

DCOM Server Process Launcher är beroende av följande tjänster:

Ingaberoenden.

Följande tjänster är beroende av DCOM Server Process Launcher:

Windows 8

Beskrivning

DCOMLAUCNH-tjänsten startar COM- och DCOM-servrar vid objektaktiveringsbegäranden. Om den här tjänsten stoppas eller inaktiveras, fungerar program som använder COM eller DCOM inte korrekt. Du bör låta DCOMLAUNCH-tjänsten köras.

Startmetod

Windows 8 utgåva Windows 8 Windows 8.1 Windows 8.1 Update 1
Core Automatiskt Automatiskt Automatiskt
Pro Automatiskt Automatiskt Automatiskt
Enterprise Automatiskt Automatiskt Automatiskt

Egenskaper

Grupp COM Infrastructure
Kör som LocalSystem
Filen %WinDir%\system32\rpcss.dll
Error control normal
Type share
Sökväg till den körbara filen %WinDir%\system32\svchost.exe -k DcomLaunch
Visningsnamn DCOM Server Process Launcher
Tjänstnamn DcomLaunch

Beroenden

DCOM Server Process Launcher är beroende av följande tjänster:

Ingaberoenden.

Följande tjänster är beroende av DCOM Server Process Launcher:

Windows 7

Beskrivning

DCOMLAUCNH-tjänsten startar COM- och DCOM-servrar vid objektaktiveringsbegäranden. Om den här tjänsten stoppas eller inaktiveras, fungerar program som använder COM eller DCOM inte korrekt. Du bör låta DCOMLAUNCH-tjänsten köras.

Startmetod

Windows 7 utgåva SP0 SP1
Starter Automatiskt Automatiskt
Home Basic Automatiskt Automatiskt
Home Premium Automatiskt Automatiskt
Professional Automatiskt Automatiskt
Ultimate Automatiskt Automatiskt
Enterprise Automatiskt Automatiskt

Egenskaper

Grupp COM Infrastructure
Kör som LocalSystem
Filen %WinDir%\system32\rpcss.dll
Error control normal
Type share
Sökväg till den körbara filen %WinDir%\system32\svchost.exe -k DcomLaunch
Visningsnamn DCOM Server Process Launcher
Tjänstnamn DcomLaunch

Beroenden

DCOM Server Process Launcher är beroende av följande tjänster:

Ingaberoenden.

Följande tjänster är beroende av DCOM Server Process Launcher:

Windows Vista

Beskrivning

Gör att DCOM-tjänster kan starta.

Startmetod

Windows Vista utgåva SP0 SP1 SP2
Starter Automatiskt Automatiskt Automatiskt
Home Basic Automatiskt Automatiskt Automatiskt
Home Premium Automatiskt Automatiskt Automatiskt
Business Automatiskt Automatiskt Automatiskt
Ultimate Automatiskt Automatiskt Automatiskt

Egenskaper

Grupp COM Infrastructure
Kör som LocalSystem
Filen %WinDir%\system32\rpcss.dll
Error control normal
Type share
Sökväg till den körbara filen %WinDir%\system32\svchost.exe -k DcomLaunch
Visningsnamn DCOM Server Process Launcher
Tjänstnamn DcomLaunch

Beroenden

DCOM Server Process Launcher är beroende av följande tjänster:

Ingaberoenden.

Följande tjänster är beroende av DCOM Server Process Launcher: