Tjänsten Cryptographic Services (CryptSvc)

Windows 10

Beskrivning

Tillhandahåller tre hanteringstjänster: Katalogdatabas, som kontrollerar att Windows-filer är signerade och tillåter att nya program installeras, Skyddad rot som lägger till och tar bort betrodda rotcertifikatutfärdarcertifikat från den här datorn och Automatisk uppdatering av rotcertifikat som hämtar rotcertifikat från Windows Update och möjliggör scenarier som SSL. Om tjänsten stoppas kommer hanteringstjänsterna inte att fungera. Om tjänsten inaktiveras går det inte att starta någon annan tjänst som är explicit beroende av den.

Advertisement

Startmetod

Windows 10 utgåva 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt
Pro Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt
Enterprise Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt
Education Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt

Egenskaper

Kör som NT Authority\NetworkService
Filen %WinDir%\system32\cryptsvc.dll
Error control normal
Type share
Sökväg till den körbara filen %WinDir%\system32\svchost.exe -k NetworkService -p
Visningsnamn Cryptographic Services
Tjänstnamn CryptSvc

Beroenden

Cryptographic Services är beroende av följande tjänster:

Följande tjänster är beroende av Cryptographic Services:

Windows 8

Beskrivning

Tillhandahåller tre hanteringstjänster: Katalogdatabas, som kontrollerar att Windows-filer är signerade och tillåter att nya program installeras, Skyddad rot som lägger till och tar bort betrodda rotcertifikatutfärdarcertifikat från den här datorn och Automatisk uppdatering av rotcertifikat som hämtar rotcertifikat från Windows Update och möjliggör scenarier som SSL. Om tjänsten stoppas kommer hanteringstjänsterna inte att fungera. Om tjänsten inaktiveras går det inte att starta någon annan tjänst som är explicit beroende av den.

Advertisement

Startmetod

Windows 8 utgåva Windows 8 Windows 8.1 Windows 8.1 Update 1
Core Automatiskt Automatiskt Automatiskt
Pro Automatiskt Automatiskt Automatiskt
Enterprise Automatiskt Automatiskt Automatiskt

Egenskaper

Kör som NT Authority\NetworkService
Filen %WinDir%\system32\cryptsvc.dll
Error control normal
Type share
Sökväg till den körbara filen %WinDir%\system32\svchost.exe -k NetworkService
Visningsnamn Cryptographic Services
Tjänstnamn CryptSvc

Beroenden

Cryptographic Services är beroende av följande tjänster:

Följande tjänster är beroende av Cryptographic Services:

Windows 7

Beskrivning

Ger fyra hanteringstjänster: Katalogdatabas, som kontrollerar att Windows-filer är signerade och tillåter att nya program installeras, Skyddad rot som lägger till och tar bort betrodda rotcertifikatutfärdarcertifikat från den här datorn, Automatisk uppdatering av rotcertifikat som hämtar rotcertifikat från Windows Update och möjliggör scenarion som SSL, samt Nyckel som hjälper till att registrera certifikat för den här datorn. Om tjänsten stoppas kommer hanteringstjänsterna inte att fungera. Om tjänsten inaktiveras kommer ingen tjänst som är uttryckligen beroende av den att kunna startas.

Advertisement

Startmetod

Windows 7 utgåva SP0 SP1
Starter Automatiskt Automatiskt
Home Basic Automatiskt Automatiskt
Home Premium Automatiskt Automatiskt
Professional Automatiskt Automatiskt
Ultimate Automatiskt Automatiskt
Enterprise Automatiskt Automatiskt

Egenskaper

Kör som NT Authority\NetworkService
Filen %WinDir%\system32\cryptsvc.dll
Error control normal
Type share
Sökväg till den körbara filen %WinDir%\system32\svchost.exe -k NetworkService
Visningsnamn Cryptographic Services
Tjänstnamn CryptSvc

Beroenden

Cryptographic Services är beroende av följande tjänster:

Följande tjänster är beroende av Cryptographic Services:

Windows Vista

Beskrivning

Ger fyra hanteringstjänster: Katalogdatabas, som kontrollerar att Windows-filer är signerade och tillåter att nya program installeras, Skyddad rot som lägger till och tar bort betrodda rotcertifikatutfärdarcertifikat från den här datorn, Automatisk uppdatering av rotcertifikat som hämtar rotcertifikat från Windows Update och möjliggör scenarion som SSL, samt Nyckel som hjälper till att registrera certifikat för den här datorn. Om tjänsten stoppas kommer hanteringstjänsterna inte att fungera. Om tjänsten inaktiveras kommer ingen tjänst som är uttryckligen beroende av den att kunna startas.

Startmetod

Windows Vista utgåva SP0 SP1 SP2
Starter Automatiskt Automatiskt Automatiskt
Home Basic Automatiskt Automatiskt Automatiskt
Home Premium Automatiskt Automatiskt Automatiskt
Business Automatiskt Automatiskt Automatiskt
Ultimate Automatiskt Automatiskt Automatiskt

Egenskaper

Kör som NT Authority\NetworkService
Filen %WinDir%\system32\cryptsvc.dll
Error control normal
Type share
Sökväg till den körbara filen %WinDir%\system32\svchost.exe -k NetworkService
Visningsnamn Cryptographic Services
Tjänstnamn CryptSvc

Beroenden

Cryptographic Services är beroende av följande tjänster:

Följande tjänster är beroende av Cryptographic Services:

Ingaberoenden.