Tjänsten Bluetooth Handsfree Service (BthHFSrv)

Windows 10

Beskrivning

Gör att trådlösa Bluetooth-headset kan användas på den här datorn. Om tjänsten avbryts eller inaktiveras slutar Bluetooth-headset att fungera på den här datorn.

Advertisement

Startmetod

Windows 10 utgåva 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home Manuellt Manuellt Manuellt Manuellt Manuellt inte installerat
Pro Manuellt Manuellt Manuellt Manuellt Manuellt inte installerat
Enterprise Manuellt Manuellt Manuellt Manuellt Manuellt inte installerat
Education Manuellt Manuellt Manuellt Manuellt Manuellt inte installerat

Egenskaper

Kör som NT AUTHORITY\LocalService
Filen %WinDir%\System32\BthHFSrv.dll
Error control normal
Type share
Sökväg till den körbara filen %WinDir%\System32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation
Visningsnamn Bluetooth Handsfree Service
Tjänstnamn BthHFSrv

Beroenden

Bluetooth Handsfree Service är beroende av följande tjänster:

Följande tjänster är beroende av Bluetooth Handsfree Service:

Ingaberoenden.