Tjänsten Base Filtering Engine (BFE)

Windows 10

Beskrivning

Tjänsten Base Filtering Engine är en tjänst som hanterar brandväggs- och IPsec-principer (IP Security), samt implementerar filtrering i användarläge. Om BFE-tjänsten stoppas eller inaktiveras försämras säkerheten i systemet avsevärt. Dessutom kan det leda till oönskade resultat vid IPsec-hantering och i brandväggsprogram.

Startmetod

Windows 10 utgåva 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt
Pro Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt
Enterprise Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt
Education Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt

Egenskaper

Grupp NetworkProvider
Kör som NT AUTHORITY\LocalService
Filen %WinDir%\System32\bfe.dll
Error control normal
Type share
Sökväg till den körbara filen %WinDir%\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork -p
Visningsnamn Base Filtering Engine
Tjänstnamn BFE

Beroenden

Base Filtering Engine är beroende av följande tjänster:

Följande tjänster är beroende av Base Filtering Engine:

Windows 8

Beskrivning

Tjänsten Base Filtering Engine är en tjänst som hanterar brandväggs- och IPsec-principer (IP Security), samt implementerar filtrering i användarläge. Om BFE-tjänsten stoppas eller inaktiveras försämras säkerheten i systemet avsevärt. Dessutom kan det leda till oönskade resultat vid IPsec-hantering och i brandväggsprogram.

Startmetod

Windows 8 utgåva Windows 8 Windows 8.1 Windows 8.1 Update 1
Core Automatiskt Automatiskt Automatiskt
Pro Automatiskt Automatiskt Automatiskt
Enterprise Automatiskt Automatiskt Automatiskt

Egenskaper

Grupp NetworkProvider
Kör som NT AUTHORITY\LocalService
Filen %WinDir%\System32\bfe.dll
Error control normal
Type share
Sökväg till den körbara filen %WinDir%\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork
Visningsnamn Base Filtering Engine
Tjänstnamn BFE

Beroenden

Base Filtering Engine är beroende av följande tjänster:

Följande tjänster är beroende av Base Filtering Engine:

Windows 7

Beskrivning

Tjänsten Base Filtering Engine är en tjänst som hanterar brandväggs- och IPsec-principer (IP Security), samt implementerar filtrering i användarläge. Om BFE-tjänsten stoppas eller inaktiveras försämras säkerheten i systemet avsevärt. Dessutom kan det leda till oönskade resultat vid IPsec-hantering och i brandväggsprogram.

Startmetod

Windows 7 utgåva SP0 SP1
Starter Automatiskt Automatiskt
Home Basic Automatiskt Automatiskt
Home Premium Automatiskt Automatiskt
Professional Automatiskt Automatiskt
Ultimate Automatiskt Automatiskt
Enterprise Automatiskt Automatiskt

Egenskaper

Grupp NetworkProvider
Kör som NT AUTHORITY\LocalService
Filen %WinDir%\System32\bfe.dll
Error control normal
Type share
Sökväg till den körbara filen %WinDir%\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork
Visningsnamn Base Filtering Engine
Tjänstnamn BFE

Beroenden

Base Filtering Engine är beroende av följande tjänster:

Följande tjänster är beroende av Base Filtering Engine:

Windows Vista

Beskrivning

Tjänsten Base Filtering Engine är en tjänst som hanterar brandväggs- och IPsec-principer (IP Security), samt implementerar filtrering i användarläge. Om BFE-tjänsten stoppas eller inaktiveras försämras säkerheten i systemet avsevärt. Dessutom kan det leda till oönskade resultat vid IPsec-hantering och i brandväggsprogram.

Startmetod

Windows Vista utgåva SP0 SP1 SP2
Starter Automatiskt Automatiskt Automatiskt
Home Basic Automatiskt Automatiskt Automatiskt
Home Premium Automatiskt Automatiskt Automatiskt
Business Automatiskt Automatiskt Automatiskt
Ultimate Automatiskt Automatiskt Automatiskt

Egenskaper

Grupp NetworkProvider
Kör som NT AUTHORITY\LocalService
Filen %WinDir%\System32\bfe.dll
Error control normal
Type share
Sökväg till den körbara filen %WinDir%\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork
Visningsnamn Base Filtering Engine
Tjänstnamn BFE

Beroenden

Base Filtering Engine är beroende av följande tjänster:

Följande tjänster är beroende av Base Filtering Engine: