Tjänsten Windows Audio (Audiosrv)

Windows 10

Beskrivning

Hanterar ljudet för Windows-baserade program. Om den här tjänsten stoppas kommer inte ljudenheter och ljudeffekter att fungera som de ska. Om den här tjänsten inaktiveras kan ingen av de tjänster som är beroende av den startas.

Startmetod

Windows 10 utgåva 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt
Pro Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt
Enterprise Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt
Education Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt

Egenskaper

Grupp AudioGroup
Kör som NT AUTHORITY\LocalService
Filen %WinDir%\System32\Audiosrv.dll
Error control normal
Type own
Sökväg till den körbara filen %WinDir%\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted -p
Visningsnamn Windows Audio
Tjänstnamn Audiosrv

Beroenden

Windows Audio är beroende av följande tjänster:

Följande tjänster är beroende av Windows Audio:

Ingaberoenden.

Windows 8

Beskrivning

Hanterar ljudet för Windows-baserade program. Om den här tjänsten stoppas kommer inte ljudenheter och ljudeffekter att fungera som de ska. Om den här tjänsten inaktiveras kan ingen av de tjänster som är beroende av den startas.

Startmetod

Windows 8 utgåva Windows 8 Windows 8.1 Windows 8.1 Update 1
Core Automatiskt Automatiskt Automatiskt
Pro Automatiskt Automatiskt Automatiskt
Enterprise Automatiskt Automatiskt Automatiskt

Egenskaper

Grupp AudioGroup
Kör som NT AUTHORITY\LocalService
Filen %WinDir%\System32\Audiosrv.dll
Error control normal
Type share
Sökväg till den körbara filen %WinDir%\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted
Visningsnamn Windows Audio
Tjänstnamn Audiosrv

Beroenden

Windows Audio är beroende av följande tjänster:

Följande tjänster är beroende av Windows Audio:

Ingaberoenden.

Windows 7

Beskrivning

Hanterar ljudet för Windows-baserade program. Om den här tjänsten stoppas kommer inte ljudenheter och ljudeffekter att fungera som de ska. Om den här tjänsten inaktiveras kan ingen av de tjänster som är beroende av den startas.

Startmetod

Windows 7 utgåva SP0 SP1
Starter Automatiskt Automatiskt
Home Basic Automatiskt Automatiskt
Home Premium Automatiskt Automatiskt
Professional Automatiskt Automatiskt
Ultimate Automatiskt Automatiskt
Enterprise Automatiskt Automatiskt

Egenskaper

Grupp AudioGroup
Kör som NT AUTHORITY\LocalService
Filen %WinDir%\System32\Audiosrv.dll
Error control normal
Type share
Sökväg till den körbara filen %WinDir%\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted
Visningsnamn Windows Audio
Tjänstnamn Audiosrv

Beroenden

Windows Audio är beroende av följande tjänster:

Följande tjänster är beroende av Windows Audio:

Ingaberoenden.

Windows Vista

Beskrivning

Hanterar ljudet för Windows-baserade program. Om den här tjänsten stoppas kommer inte ljudenheter och ljudeffekter att fungera som de ska. Om den här tjänsten inaktiveras kan ingen av de tjänster som är beroende av den startas.

Startmetod

Windows Vista utgåva SP0 SP1 SP2
Starter Automatiskt Automatiskt Automatiskt
Home Basic Automatiskt Automatiskt Automatiskt
Home Premium Automatiskt Automatiskt Automatiskt
Business Automatiskt Automatiskt Automatiskt
Ultimate Automatiskt Automatiskt Automatiskt

Egenskaper

Grupp AudioGroup
Kör som NT AUTHORITY\LocalService
Filen %WinDir%\System32\Audiosrv.dll
Error control normal
Type share
Sökväg till den körbara filen %WinDir%\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted
Visningsnamn Windows Audio
Tjänstnamn Audiosrv

Beroenden

Windows Audio är beroende av följande tjänster:

Följande tjänster är beroende av Windows Audio:

Ingaberoenden.