Tjeneste Xbox Live spillagring (XblGameSave)

Windows 10

Beskrivelse

Denne tjenesten synkroniserer lagrede data for spill med Aktivert spillagring for Xbox Live. Hvis denne tjenesten stoppes, vil du ikke kunne laste opp til eller laste ned fra Xbox Live.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Pro Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Enterprise Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Education Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt

Egenskaper

Kjør som LocalSystem
Fil %WinDir%\System32\XblGameSave.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\svchost.exe -k netsvcs -p
Visningsnavn Xbox Live spillagring
Tjenestenavn XblGameSave

Avhengigheter

Xbox Live spillagring avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Xbox Live spillagring:

Ingen avhengigheter.