Tjeneste Xbox Live godkjenningsbehandling (XblAuthManager)

Windows 10

Beskrivelse

Formidler godkjenning og godkjenningstjenester for kommunikasjon med Xbox Live. Hvis denne tjenesten stoppes, kan det hende at enkelte programmer ikke fungerer som de skal.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Pro Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Enterprise Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Education Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt

Egenskaper

Kjør som LocalSystem
Fil %WinDir%\System32\XblAuthManager.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\svchost.exe -k netsvcs -p
Visningsnavn Xbox Live godkjenningsbehandling
Tjenestenavn XblAuthManager

Avhengigheter

Xbox Live godkjenningsbehandling avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Xbox Live godkjenningsbehandling: