Tjeneste Xbox Game Monitoring (xbgm)

Windows 10

Beskrivelse

This service monitors games.

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home ikke installert ikke installert ikke installert Manuelt Manuelt Manuelt
Pro ikke installert ikke installert ikke installert Manuelt Manuelt Manuelt
Enterprise ikke installert ikke installert ikke installert Manuelt Manuelt Manuelt
Education ikke installert ikke installert ikke installert Manuelt Manuelt Manuelt

Egenskaper

Kjør som LocalSystem
Fil %WinDir%\System32\xbgmsvc.dll
Error control normal
Type own
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\xbgmsvc.exe
Visningsnavn Xbox Game Monitoring
Tjenestenavn xbgm

Avhengigheter

Xbox Game Monitoring avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Xbox Game Monitoring:

Ingen avhengigheter.