Tjeneste WUDFWpdFs

Windows 10

Beskrivelse

Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework Reflector (utvikleren: Microsoft Corporation).

Advertisement

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home ikke installert ikke installert ikke installert Manuelt ikke installert ikke installert
Pro ikke installert ikke installert ikke installert Manuelt ikke installert ikke installert
Enterprise ikke installert ikke installert Manuelt ikke installert ikke installert ikke installert
Education ikke installert ikke installert ikke installert Manuelt ikke installert ikke installert

Egenskaper

Kjør som \Driver\WudfRd
Error control normal
Type kernel
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\DRIVERS\WUDFRd.sys
Visningsnavn WUDFWpdFs
Tjenestenavn WUDFWpdFs

Avhengigheter

Ingen avhengigheter.