Tjeneste Windows Store Service (WSService)

Windows 10

Beskrivelse

Gir infrastrukturstøtte for Windows Store. Denne tjenesten startes ved behov og hvis deaktiverte programmer som er kjøpt i Windows Store, ikke fungerer riktig.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home Manuelt Manuelt ikke installert ikke installert ikke installert ikke installert
Pro Manuelt Manuelt ikke installert ikke installert ikke installert ikke installert
Enterprise Manuelt Manuelt ikke installert ikke installert ikke installert ikke installert
Education Manuelt Manuelt ikke installert ikke installert ikke installert ikke installert

Egenskaper

Kjør som LocalSystem
Fil %WinDir%\System32\WSService.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\System32\svchost.exe -k wsappx
Visningsnavn Windows Store Service (WSService)
Tjenestenavn WSService

Avhengigheter

Windows Store Service (WSService) avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Windows Store Service (WSService):

Ingen avhengigheter.

Windows 8

Beskrivelse

Gir infrastrukturstotte for Windows Store. Denne tjenesten startes ved behov og hvis deaktiverte programmer som er kjopt i Windows Store, ikke fungerer riktig.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 8 versjon Windows 8 Windows 8.1 Windows 8.1 Update 1
Core Manuelt Manuelt Manuelt
Pro Manuelt Manuelt Manuelt
Enterprise Manuelt Manuelt Manuelt

Egenskaper

Kjør som LocalSystem
Fil %WinDir%\System32\WSService.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\System32\svchost.exe -k wsappx
Visningsnavn Windows Store Service (WSService)
Tjenestenavn WSService

Avhengigheter

Windows Store Service (WSService) avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Windows Store Service (WSService):

Ingen avhengigheter.