Tjeneste Security Center (wscsvc)

Windows 10

Beskrivelse

WSCSVC-tjenesten (Windows Security Center) overvåker og rapporterer innstillinger for sikkerhetstilstand på datamaskinen. Tilstandsinnstillingene omfatter brannmur(aktivert/deaktivert), antivirusprogram (aktivert / deaktivert / utdatert), antispionprogram (aktivert / deaktivert / utdatert), Windows Update (automatisk/manuell nedlasting og installering av oppdateringer), brukerkontokontroll (aktivert/deaktivert) og Internett-innstillinger (anbefales / anbefales ikke). Tjenesten har COM API-er der uavhengige programvareleverandører kan registrere og føre opp statusen til produktene i tjenesten Sikkerhetssenter. Brukergrensesnittet til Sikkerhet og vedikehold bruker tjenesten til å gi varsler for systemstatusfeltet samt en grafisk fremstilling av statusen for sikkerhetstilstanden på kontrollpanelet for Sikkerhet og vedikehold. Beskyttelse av nettverkstilgang (NAP, Network Access Protection) bruker tjenesten til å rapportere statusen for sikkerhetstilstanden for klienter til NAP Nettverkspolicyserver for å ta karanteneavgjørelser for nettverket. Tjenesten har også en felles API som tillater at eksterne brukere programmatisk kan hente oppsamlet status for sikkerhetstilstand for systemet.

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk
Pro Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk
Enterprise Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk
Education Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk

Egenskaper

Kjør som NT AUTHORITY\LocalService
Fil %WinDir%\System32\wscsvc.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted -p
Visningsnavn Security Center
Tjenestenavn wscsvc

Avhengigheter

Security Center avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Security Center:

Ingen avhengigheter.

Windows 8

Beskrivelse

WSCSVC-tjenesten (Windows Security Center) overvåker og rapporterer innstillinger for sikkerhetstilstand på datamaskinen. Tilstandsinnstillingene omfatter brannmur (aktivert/deaktivert), antivirusprogram (aktivert/deaktivert/utdatert), antispionprogram (aktivert/deaktivert/utdatert), Windows Update (automatisk/manuell nedlasting og installer oppdateringer), brukerkontokontroll (aktivert/deaktivert) og Internett-innstillinger (anbefales / anbefales ikke). Tjenesten har COM APIer der uavhengige programvareleverandorer kan registrere og fore opp statusen til produktene i tjenesten Sikkerhetssenter. Brukergrensesnittet til Handlingssenter bruker tjenesten til å gi varsler for systemstatusfeltet samt en grafisk fremstilling av statusen for sikkerhetstilstanden på kontrollpanelet for Handlingssenter. Beskyttelse av nettverkstilgang (NAP - Network Access Protection) bruker tjenesten til å rapportere statusen for sikkerhetstilstanden for klienter til NAP Nettverkspolicyserver for å ta karanteneavgjorelser for nettverket. Tjenesten har også en felles API som tillater at eksterne brukere programmatisk kan hente oppsamlet status for sikkerhetstilstand for systemet.

Oppstartstype

Windows 8 versjon Windows 8 Windows 8.1 Windows 8.1 Update 1
Core Automatisk (forsinket start) Automatisk Automatisk
Pro Automatisk (forsinket start) Automatisk Automatisk
Enterprise Automatisk (forsinket start) Automatisk Automatisk

Egenskaper

Kjør som NT AUTHORITY\LocalService
Fil %WinDir%\System32\wscsvc.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted
Visningsnavn Security Center
Tjenestenavn wscsvc

Avhengigheter

Security Center avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Security Center:

Ingen avhengigheter.

Windows 7

Beskrivelse

WSCSVC-tjenesten (Windows Security Center) overvåker og rapporterer innstillinger for sikkerhetstilstand på datamaskinen. Tilstandsinnstillingene omfatter brannmur (aktivert/deaktivert), antivirusprogram (aktivert/deaktivert/utdatert), antispionprogram (aktivert/deaktivert/utdatert), Windows Update (automatisk/manuell nedlasting og installer oppdateringer), brukerkontokontroll (aktivert/deaktivert) og Internett-innstillinger (anbefales / anbefales ikke). Tjenesten har COM APIer der uavhengige programvareleverandører kan registrere og føre opp statusen til produktene i tjenesten Sikkerhetssenter. Brukergrensesnittet til Handlingssenter bruker tjenesten til å gi varsler for systemstatusfeltet samt en grafisk fremstilling av statusen for sikkerhetstilstanden på kontrollpanelet for Handlingssenter. Beskyttelse av nettverkstilgang (NAP - Network Access Protection) bruker tjenesten til å rapportere statusen for sikkerhetstilstanden for klienter til NAP Nettverkspolicyserver for å ta karanteneavgjørelser for nettverket. Tjenesten har også en felles API som tillater at eksterne brukere programmatisk kan hente oppsamlet status for sikkerhetstilstand for systemet.

Oppstartstype

Windows 7 versjon SP0 SP1
Starter Automatisk (forsinket start) Automatisk (forsinket start)
Home Basic Automatisk (forsinket start) Automatisk (forsinket start)
Home Premium Automatisk (forsinket start) Automatisk (forsinket start)
Professional Automatisk (forsinket start) Automatisk (forsinket start)
Ultimate Automatisk (forsinket start) Automatisk (forsinket start)
Enterprise Automatisk (forsinket start) Automatisk (forsinket start)

Egenskaper

Kjør som NT AUTHORITY\LocalService
Fil %WinDir%\System32\wscsvc.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted
Visningsnavn Security Center
Tjenestenavn wscsvc

Avhengigheter

Security Center avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Security Center:

Ingen avhengigheter.

Windows Vista

Beskrivelse

Overvåker sikkerhets- og konfigurasjonsinnstillinger for systemet.

Oppstartstype

Windows Vista versjon SP0 SP1 SP2
Starter Automatisk (forsinket start) Automatisk (forsinket start) Automatisk (forsinket start)
Home Basic Automatisk (forsinket start) Automatisk (forsinket start) Automatisk (forsinket start)
Home Premium Automatisk (forsinket start) Automatisk (forsinket start) Automatisk (forsinket start)
Business Automatisk (forsinket start) Automatisk (forsinket start) Automatisk (forsinket start)
Ultimate Automatisk (forsinket start) Automatisk (forsinket start) Automatisk (forsinket start)

Egenskaper

Kjør som NT AUTHORITY\LocalService
Fil %WinDir%\System32\wscsvc.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted
Visningsnavn Security Center
Tjenestenavn wscsvc

Avhengigheter

Security Center avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Security Center:

Ingen avhengigheter.