Tjeneste Windows Push Notifications User Service (WpnUserService)

Windows 10

Beskrivelse

Denne tjenesten drifter Windows Notification Platform, som gir støtte for lokale varslinger og push-varslinger. Støttede varslinger er flisvarsling, varselvarsling og råvarsling.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home ikke installert ikke installert Manuelt Automatisk Automatisk Automatisk
Pro ikke installert ikke installert Manuelt Automatisk Automatisk Automatisk
Enterprise ikke installert ikke installert Manuelt Automatisk Automatisk Automatisk
Education ikke installert ikke installert Manuelt Automatisk Automatisk Automatisk

Egenskaper

Kjør som LocalSystem
Fil %WinDir%\System32\WpnUserService.dll
Error control ignore
Type user share process template
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\svchost.exe -k UnistackSvcGroup
Visningsnavn Windows Push Notifications User Service
Tjenestenavn WpnUserService

Avhengigheter

Ingen avhengigheter.