Systemtjenesten Windows Push Notification (WpnService)

Windows 10

Beskrivelse

Denne tjenesten kjører i økt 0 og er vert for varslingsplattformen og tilkoblingsleverandøren som håndterer tilkoblingen mellom enheten og WNS-serveren.

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home Manuelt Manuelt Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk
Pro Manuelt Manuelt Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk
Enterprise Manuelt Manuelt Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk
Education Manuelt Manuelt Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk

Egenskaper

Kjør som LocalSystem
Fil %WinDir%\system32\WpnService.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\svchost.exe -k netsvcs -p
Visningsnavn Systemtjenesten Windows Push Notification
Tjenestenavn WpnService

Avhengigheter

Systemtjenesten Windows Push Notification avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Systemtjenesten Windows Push Notification:

Ingen avhengigheter.