Tjeneste Windows Licensing Monitoring Service (WLMS)

Windows 10

Beskrivelse

This service monitors the Windows software license state.

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home ikke installert ikke installert ikke installert ikke installert ikke installert ikke installert
Pro ikke installert ikke installert ikke installert ikke installert ikke installert ikke installert
Enterprise ikke installert Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk
Education ikke installert ikke installert ikke installert ikke installert ikke installert ikke installert

Egenskaper

Kjør som LocalSystem
Error control critical
Type own
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\wlms\wlms.exe
Visningsnavn Windows Licensing Monitoring Service
Tjenestenavn WLMS

Avhengigheter

Ingen avhengigheter.

Windows 8

Beskrivelse

This service monitors the Windows software license state.

Oppstartstype

Windows 8 versjon Windows 8 Windows 8.1 Windows 8.1 Update 1
Core ikke installert ikke installert ikke installert
Pro ikke installert ikke installert ikke installert
Enterprise Automatisk Automatisk ikke installert

Egenskaper

Kjør som LocalSystem
Error control critical
Type own
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\wlms\wlms.exe
Visningsnavn WLMS
Tjenestenavn WLMS

Avhengigheter

Ingen avhengigheter.

Windows 7

Beskrivelse

This service monitors the Windows software license state.

Oppstartstype

Windows 7 versjon SP0 SP1
Starter ikke installert ikke installert
Home Basic ikke installert ikke installert
Home Premium ikke installert ikke installert
Professional ikke installert ikke installert
Ultimate ikke installert ikke installert
Enterprise Automatisk Automatisk

Egenskaper

Kjør som LocalSystem
Error control critical
Type own
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\wlms\wlms.exe
Visningsnavn Windows Licensing Monitoring Service
Tjenestenavn WLMS

Avhengigheter

Windows Licensing Monitoring Service avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Windows Licensing Monitoring Service:

Ingen avhengigheter.