Windows Insider-tjeneste (wisvc)

Windows 10

Beskrivelse

Gir infrastrukturstøtte for Windows Insider Program. Denne tjenesten må forbli aktivert hvis Windows Insider Program skal fungere.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home ikke installert ikke installert Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Pro ikke installert ikke installert Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Enterprise ikke installert ikke installert Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Education ikke installert ikke installert Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt

Egenskaper

Kjør som LocalSystem
Fil %WinDir%\system32\flightsettings.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\svchost.exe -k netsvcs -p
Visningsnavn Windows Insider-tjeneste
Tjenestenavn wisvc

Avhengigheter

Windows Insider-tjeneste avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Windows Insider-tjeneste:

Ingen avhengigheter.