Tjeneste Windows Remote Management (WS-Management) (WinRM)

Windows 10

Beskrivelse

Tjenesten Windows Remote Management (WinRM) implementerer protokollen WS-Management for fjernadministrasjon. WS-Management er en standardprotokoll for webtjenester som brukes for fjernadministrasjon av programvare og maskinvare. WinRM-tjenesten lytter på nettverket etter WS-Management-forespørsler, og behandler dem. WinRM-tjenesten må konfigureres med en lytter ved hjelp av kommandolinjeverktøyet winrm.cmd eller via en gruppepolicy for at den skal lytte på nettverket. WinRM-tjenesten gir tilgang til WMI-data og aktiverer samling av hendelser. Samling av hendelser og abonnering på hendelser krever at tjenesten kjører. WinRM-meldinger bruker HTTP og HTTPS som transporter. WinRM-tjenesten er ikke avhengig av IIS, men er forhåndskonfigurert til å dele en port med IIS på samme maskin. WinRM-tjenesten reserverer URL-prefikset /wsman. For å unngå konflikter med IIS, bør administratorer sørge for at webområder på IIS ikke bruker URL-prefikset /wsman.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Pro Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Enterprise Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Education Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt

Egenskaper

Kjør som NT AUTHORITY\NetworkService
Fil %WinDir%\system32\WsmSvc.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\System32\svchost.exe -k NetworkService -p
Visningsnavn Windows Remote Management (WS-Management)
Tjenestenavn WinRM

Avhengigheter

Windows Remote Management (WS-Management) avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Windows Remote Management (WS-Management):

Ingen avhengigheter.

Windows 8

Beskrivelse

Tjenesten Windows Remote Management (WinRM) implementerer protokollen WS-Management for fjernadministrasjon. WS-Management er en standardprotokoll for webtjenester som brukes for fjernadministrasjon av programvare og maskinvare. WinRM-tjenesten lytter på nettverket etter WS-Management-foresporsler, og behandler dem. WinRM-tjenesten må konfigureres med en lytter ved hjelp av kommandolinjeverktoyet winrm.cmd eller via en gruppepolicy for at den skal lytte på nettverket. WinRM-tjenesten gir tilgang til WMI-data og aktiverer samling av hendelser. Samling av hendelser og abonnering på hendelser krever at tjenesten kjorer. WinRM-meldinger bruker HTTP og HTTPS som transporter. WinRM-tjenesten er ikke avhengig av IIS, men er forhåndskonfigurert til å dele en port med IIS på samme maskin. WinRM-tjenesten reserverer URL-prefikset /wsman. For å unngå konflikter med IIS, bor administratorer sorge for at webområder på IIS ikke bruker URL-prefikset /wsman.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 8 versjon Windows 8 Windows 8.1 Windows 8.1 Update 1
Core Manuelt Manuelt Manuelt
Pro Manuelt Manuelt Manuelt
Enterprise Manuelt Manuelt Manuelt

Egenskaper

Kjør som NT AUTHORITY\NetworkService
Fil %WinDir%\system32\WsmSvc.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\System32\svchost.exe -k NetworkService
Visningsnavn Windows Remote Management (WS-Management)
Tjenestenavn WinRM

Avhengigheter

Windows Remote Management (WS-Management) avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Windows Remote Management (WS-Management):

Ingen avhengigheter.

Windows 7

Beskrivelse

Tjenesten Windows Remote Management (WinRM) implementerer protokollen WS-Management for fjernadministrasjon. WS-Management er en standardprotokoll for webtjenester som brukes for fjernadministrasjon av programvare og maskinvare. WinRM-tjenesten lytter på nettverket etter WS-Management-forespørsler, og behandler dem. WinRM-tjenesten må konfigureres med en lytter ved hjelp av kommandolinjeverktøyet winrm.cmd eller via en gruppepolicy for at den skal lytte på nettverket. WinRM-tjenesten gir tilgang til WMI-data og aktiverer samling av hendelser. Samling av hendelser og abonnering på hendelser krever at tjenesten kjører. WinRM-meldinger bruker HTTP og HTTPS som transporter. WinRM-tjenesten er ikke avhengig av IIS, men er forhåndskonfigurert til å dele en port med IIS på samme maskin. WinRM-tjenesten reserverer URL-prefikset /wsman. For å unngå konflikter med IIS, bør administratorer sørge for at webområder på IIS ikke bruker URL-prefikset /wsman.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 7 versjon SP0 SP1
Starter Manuelt Manuelt
Home Basic Manuelt Manuelt
Home Premium Manuelt Manuelt
Professional Manuelt Manuelt
Ultimate Manuelt Manuelt
Enterprise Manuelt Manuelt

Egenskaper

Kjør som NT AUTHORITY\NetworkService
Fil %WinDir%\system32\WsmSvc.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\System32\svchost.exe -k NetworkService
Visningsnavn Windows Remote Management (WS-Management)
Tjenestenavn WinRM

Avhengigheter

Windows Remote Management (WS-Management) avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Windows Remote Management (WS-Management):

Ingen avhengigheter.

Windows Vista

Beskrivelse

Tjenesten Windows Remote Management (WinRM) implementerer protokollen WS-Management for fjernadministrasjon. WS-Management er en standardprotokoll for webtjenester som brukes for fjernadministrasjon av programvare og maskinvare. WinRM-tjenesten lytter på nettverket etter WS-Management-forespørsler, og behandler dem. WinRM-tjenesten må konfigureres med en lytter ved hjelp av kommandolinjeverktøyet winrm.cmd eller via en gruppepolicy for at den skal lytte på nettverket. WinRM-tjenesten gir tilgang til WMI-data og aktiverer samling av hendelser. Samling av hendelser og abonnering på hendelser krever at tjenesten kjører. WinRM-meldinger bruker HTTP og HTTPS som transporter. WinRM-tjenesten er ikke avhengig av IIS, men er forhåndskonfigurert til å dele en port med IIS på samme maskin. WinRM-tjenesten reserverer URL-prefikset /wsman. For å unngå konflikter med IIS, bør administratorer sørge for at webområder på IIS ikke bruker URL-prefikset /wsman.

Oppstartstype

Windows Vista versjon SP0 SP1 SP2
Starter Manuelt Manuelt Manuelt
Home Basic Manuelt Manuelt Manuelt
Home Premium Manuelt Manuelt Manuelt
Business Manuelt Manuelt Manuelt
Ultimate Manuelt Manuelt Manuelt

Egenskaper

Kjør som NT AUTHORITY\NetworkService
Fil %WinDir%\system32\WsmSvc.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\System32\svchost.exe -k NetworkService
Visningsnavn Windows Remote Management (WS-Management)
Tjenestenavn WinRM

Avhengigheter

Windows Remote Management (WS-Management) avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Windows Remote Management (WS-Management):

Ingen avhengigheter.