Tjeneste Windows NAT Driver (WinNat)

Windows 10

Beskrivelse

This service provides network address translation functionality.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home ikke installert ikke installert ikke installert Manuelt Manuelt Manuelt
Pro ikke installert ikke installert ikke installert Manuelt Manuelt Manuelt
Enterprise ikke installert ikke installert ikke installert Manuelt Manuelt Manuelt
Education ikke installert ikke installert ikke installert Manuelt Manuelt Manuelt

Egenskaper

Error control normal
Type kernel
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\drivers\winnat.sys
Visningsnavn Windows NAT Driver
Tjenestenavn WinNat

Avhengigheter

Windows NAT Driver avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Windows NAT Driver:

Ingen avhengigheter.