Tjeneste WinHTTP Web Proxy Auto-Discovery Service (WinHttpAutoProxySvc)

Windows 10

Beskrivelse

WinHTTP implementerer klient-HTTP-stakken og gir utviklere en Win32 API- og COM-automatiseringskomponent for sending av HTTP-forespørsler og mottak av svar. I tillegg støtter WinHTTP automatisk søk etter proxy-konfigurasjon via sin implementering av WPAD-protokollen (web proxy auto-discovery).

Advertisement

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Pro Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Enterprise Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Education Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt

Egenskaper

Kjør som NT AUTHORITY\LocalService
Fil %WinDir%\system32\winhttp.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted -p
Visningsnavn WinHTTP Web Proxy Auto-Discovery Service
Tjenestenavn WinHttpAutoProxySvc

Avhengigheter

WinHTTP Web Proxy Auto-Discovery Service avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av WinHTTP Web Proxy Auto-Discovery Service:

Windows 8

Beskrivelse

WinHTTP implementerer klient-HTTP-stakken og gir utviklere en Win32 API- og COM-automatiseringskomponent for sending av HTTP-foresporsler og mottak av svar. I tillegg stotter WinHTTP automatisk sok etter proxy-konfigurasjon via sin implementering av WPAD-protokollen (web proxy auto-discovery).

Advertisement

Oppstartstype

Windows 8 versjon Windows 8 Windows 8.1 Windows 8.1 Update 1
Core Manuelt Manuelt Manuelt
Pro Manuelt Manuelt Manuelt
Enterprise Manuelt Manuelt Manuelt

Egenskaper

Kjør som NT AUTHORITY\LocalService
Fil %WinDir%\system32\winhttp.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\svchost.exe -k LocalService
Visningsnavn WinHTTP Web Proxy Auto-Discovery Service
Tjenestenavn WinHttpAutoProxySvc

Avhengigheter

WinHTTP Web Proxy Auto-Discovery Service avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av WinHTTP Web Proxy Auto-Discovery Service:

Ingen avhengigheter.

Windows 7

Beskrivelse

WinHTTP implementerer klient-HTTP-stakken og gir utviklere en Win32 API- og COM-automatiseringskomponent for sending av HTTP-forespørsler og mottak av svar. I tillegg støtter WinHTTP automatisk søk etter proxy-konfigurasjon via sin implementering av WPAD-protokollen (web proxy auto-discovery).

Advertisement

Oppstartstype

Windows 7 versjon SP0 SP1
Starter Manuelt Manuelt
Home Basic Manuelt Manuelt
Home Premium Manuelt Manuelt
Professional Manuelt Manuelt
Ultimate Manuelt Manuelt
Enterprise Manuelt Manuelt

Egenskaper

Kjør som NT AUTHORITY\LocalService
Fil winhttp.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\svchost.exe -k LocalService
Visningsnavn WinHTTP Web Proxy Auto-Discovery Service
Tjenestenavn WinHttpAutoProxySvc

Avhengigheter

WinHTTP Web Proxy Auto-Discovery Service avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av WinHTTP Web Proxy Auto-Discovery Service:

Ingen avhengigheter.

Windows Vista

Beskrivelse

WinHTTP implementerer klient-HTTP-stakken og gir utviklere en Win32 API- og COM-automatiseringskomponent for sending av HTTP-forespørsler og mottak av svar. I tillegg støtter WinHTTP automatisk søk etter proxy-konfigurasjon via sin implementering av WPAD-protokollen (web proxy auto-discovery).

Oppstartstype

Windows Vista versjon SP0 SP1 SP2
Starter Manuelt Manuelt Manuelt
Home Basic Manuelt Manuelt Manuelt
Home Premium Manuelt Manuelt Manuelt
Business Manuelt Manuelt Manuelt
Ultimate Manuelt Manuelt Manuelt

Egenskaper

Kjør som NT AUTHORITY\LocalService
Fil winhttp.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\svchost.exe -k LocalService
Visningsnavn WinHTTP Web Proxy Auto-Discovery Service
Tjenestenavn WinHttpAutoProxySvc

Avhengigheter

WinHTTP Web Proxy Auto-Discovery Service avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av WinHTTP Web Proxy Auto-Discovery Service:

Ingen avhengigheter.