Sikker tjeneste for klarert kjøretid fra Microsoft Windows (WindowsTrustedRTProxy)

Windows 10

Beskrivelse

Windows Trusted Runtime Service Proxy Driver (utvikleren: Microsoft Corporation).

Advertisement

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home Boot Boot Boot Boot Boot Boot
Pro Boot Boot Boot Boot Boot Boot
Enterprise Boot Boot Boot Boot Boot Boot
Education Boot Boot Boot Boot Boot Boot

Egenskaper

Gruppe Core Security Extensions
Error control normal
Type kernel
Bane til kjørbar fil %WinDir%\System32\drivers\WindowsTrustedRTProxy.sys
Visningsnavn Sikker tjeneste for klarert kjøretid fra Microsoft Windows
Tjenestenavn WindowsTrustedRTProxy

Avhengigheter

Ingen avhengigheter.