Tjeneste WFP Lightweight Filter (WfpLwf)

Windows 7

Beskrivelse

WFP Lightweight Filter.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 7 versjon SP0 SP1
Starter System System
Home Basic System System
Home Premium System System
Professional System System
Ultimate System System
Enterprise System System

Egenskaper

Gruppe NDIS
Error control normal
Type kernel
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\DRIVERS\wfplwf.sys
Visningsnavn WFP Lightweight Filter
Tjenestenavn WfpLwf

Avhengigheter

Ingen avhengigheter.