Tjeneste for tilkoblingsbehandling for Wi-Fi Direct Services (WFDSConMgrSvc)

Windows 10

Beskrivelse

Administrerer tilkoblinger til trådløse tjenester, inkludert trådløs skjerm og forankring.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home ikke installert ikke installert ikke installert Manuelt Manuelt Manuelt
Pro ikke installert ikke installert ikke installert Manuelt Manuelt Manuelt
Enterprise ikke installert ikke installert ikke installert Manuelt Manuelt Manuelt
Education ikke installert ikke installert ikke installert Manuelt Manuelt Manuelt

Egenskaper

Kjør som NT AUTHORITY\LocalService
Fil %WinDir%\System32\wfdsconmgrsvc.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted -p
Visningsnavn Tjeneste for tilkoblingsbehandling for Wi-Fi Direct Services
Tjenestenavn WFDSConMgrSvc

Avhengigheter

Tjeneste for tilkoblingsbehandling for Wi-Fi Direct Services avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Tjeneste for tilkoblingsbehandling for Wi-Fi Direct Services:

Ingen avhengigheter.