Tjeneste Windows Encryption Provider Host Service (WEPHOSTSVC)

Windows 10

Beskrivelse

Meglerkryptering for vertstjeneste for Windows-krypteringsleverandør relaterte funksjoner fra tredjeparts krypteringsleverandører til prosesser som må evaluere og bruke EAS-policyer. Hvis du stopper dette, vil det gå ut over EAS-kompatibilitetskontroller som er definert av tilkoblede e-postkontoer.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Pro Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Enterprise Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Education Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt

Egenskaper

Kjør som NT AUTHORITY\LocalService
Fil %WinDir%\system32\wephostsvc.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\svchost.exe -k WepHostSvcGroup
Visningsnavn Windows Encryption Provider Host Service
Tjenestenavn WEPHOSTSVC

Avhengigheter

Windows Encryption Provider Host Service avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Windows Encryption Provider Host Service:

Ingen avhengigheter.

Windows 8

Beskrivelse

Meglerkryptering for vertstjeneste for Windows-krypteringsleverandor relaterte funksjoner fra tredjeparts krypteringsleverandorer til prosesser som må evaluere og bruke EAS-policyer. Hvis du stopper dette, vil det gå ut over EAS-kompatibilitetskontroller som er definert av tilkoblede e-postkontoer.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 8 versjon Windows 8 Windows 8.1 Windows 8.1 Update 1
Core ikke installert Manuelt Manuelt
Pro ikke installert Manuelt Manuelt
Enterprise ikke installert Manuelt Manuelt

Egenskaper

Kjør som NT AUTHORITY\LocalService
Fil %WinDir%\system32\wephostsvc.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\svchost.exe -k WepHostSvcGroup
Visningsnavn Windows Encryption Provider Host Service
Tjenestenavn WEPHOSTSVC

Avhengigheter

Windows Encryption Provider Host Service avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Windows Encryption Provider Host Service:

Ingen avhengigheter.