Tjeneste Windows Defender Antivirus Network Inspection Service (WdNisSvc)

Windows 10

Beskrivelse

Hjelper til med å hindre inntrengingsangrep rettet mot kjente og nylig oppdagede sikkerhetsproblemer i nettverksprotokoller.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Pro Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Enterprise Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Education Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt

Egenskaper

Kjør som NT AUTHORITY\NetworkService
Error control normal
Type own
Bane til kjørbar fil %ProgramFiles%\Windows Defender\NisSrv.exe
Visningsnavn Windows Defender Antivirus Network Inspection Service
Tjenestenavn WdNisSvc

Avhengigheter

Windows Defender Antivirus Network Inspection Service avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Windows Defender Antivirus Network Inspection Service:

Ingen avhengigheter.

Windows 8

Beskrivelse

Hjelper til med å hindre inntrengingsangrep rettet mot kjente og nylig oppdagede sikkerhetsproblemer i nettverksprotokoller.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 8 versjon Windows 8 Windows 8.1 Windows 8.1 Update 1
Core ikke installert Manuelt Manuelt
Pro ikke installert Manuelt Manuelt
Enterprise ikke installert Manuelt Manuelt

Egenskaper

Kjør som NT AUTHORITY\LocalService
Error control normal
Type own
Bane til kjørbar fil %ProgramFiles%\Windows Defender\NisSrv.exe
Visningsnavn Windows Defender Network Inspection Service
Tjenestenavn WdNisSvc

Avhengigheter

Windows Defender Network Inspection Service avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Windows Defender Network Inspection Service:

Ingen avhengigheter.