Tjeneste Windows Container Name Virtualization (wcnfs)

Windows 10

Beskrivelse

Virtualizes file system names for processes running within Windows Containers.

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home ikke installert ikke installert Automatisk Manuelt Manuelt Manuelt
Pro ikke installert ikke installert Automatisk Manuelt Manuelt Manuelt
Enterprise ikke installert ikke installert Automatisk Manuelt Manuelt Manuelt
Education ikke installert ikke installert Automatisk Manuelt Manuelt Manuelt

Egenskaper

Gruppe FSFilter Top
Error control normal
Type filesys
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\drivers\wcnfs.sys
Visningsnavn Windows Container Name Virtualization
Tjenestenavn wcnfs

Avhengigheter

Windows Container Name Virtualization avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Windows Container Name Virtualization:

Ingen avhengigheter.