Tjeneste Windows Biometric Service (WbioSrvc)

Windows 10

Beskrivelse

Windows biometritjenesten gir klientprogrammer mulighet til å ta i mot, sammenligne, manipulere og lagre biometriske data uten å ha direkte tilgang til biometrisk maskinvare eller biometriske prøver. Tjenesten kjøres av en SVCHOST-prosess med tilgangsrettigheter.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Pro Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Enterprise Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Education Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt

Egenskaper

Gruppe SmartCardGroup
Kjør som LocalSystem
Fil %WinDir%\System32\wbiosrvc.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\svchost.exe -k WbioSvcGroup
Visningsnavn Windows Biometric Service
Tjenestenavn WbioSrvc

Avhengigheter

Windows Biometric Service avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Windows Biometric Service:

Ingen avhengigheter.

Windows 8

Beskrivelse

Windows biometritjenesten gir klientprogrammer mulighet til å ta i mot, sammenligne, manipulere og lagre biometriske data uten å ha direkte tilgang til biometrisk maskinvare eller biometriske prover. Tjenesten kjores av en SVCHOST-prosess med tilgangsrettigheter.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 8 versjon Windows 8 Windows 8.1 Windows 8.1 Update 1
Core Manuelt Manuelt Manuelt
Pro Manuelt Manuelt Manuelt
Enterprise Manuelt Manuelt Manuelt

Egenskaper

Gruppe SmartCardGroup
Kjør som LocalSystem
Fil %WinDir%\System32\wbiosrvc.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\svchost.exe -k WbioSvcGroup
Visningsnavn Windows Biometric Service
Tjenestenavn WbioSrvc

Avhengigheter

Windows Biometric Service avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Windows Biometric Service:

Ingen avhengigheter.

Windows 7

Beskrivelse

Windows biometritjenesten gir klientprogrammer mulighet til å ta i mot, sammenligne, manipulere og lagre biometriske data uten å ha direkte tilgang til biometrisk maskinvare eller biometriske prøver. Tjenesten kjøres av en SVCHOST-prosess med tilgangsrettigheter.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 7 versjon SP0 SP1
Starter Manuelt Manuelt
Home Basic Manuelt Manuelt
Home Premium Manuelt Manuelt
Professional Manuelt Manuelt
Ultimate Manuelt Manuelt
Enterprise Manuelt Manuelt

Egenskaper

Gruppe SmartCardGroup
Kjør som LocalSystem
Fil %WinDir%\System32\wbiosrvc.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\svchost.exe -k WbioSvcGroup
Visningsnavn Windows biometritjeneste
Tjenestenavn WbioSrvc

Avhengigheter

Windows biometritjeneste avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Windows biometritjeneste:

Ingen avhengigheter.