Tjeneste Block Level Backup Engine Service (wbengine)

Windows 10

Beskrivelse

Windows Sikkerhetskopiering bruker WBENGINE-tjenesten til sikkerhetskopierings- og gjenopprettingsoperasjoner. Hvis brukeren stopper denne tjenesten, kan det føre til at gjeldende sikkerhetskopierings- eller gjenopprettingsoperasjon mislykkes. Hvis denne tjenesten deaktiveres, kan sikkerhetskopierings- og gjenopprettingsoperasjoner som bruker Windows Sikkerhetskopiering på denne maskinen, bli deaktivert.

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Pro Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Enterprise Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Education Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt

Egenskaper

Kjør som localSystem
Error control normal
Type own
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\wbengine.exe
Visningsnavn Block Level Backup Engine Service
Tjenestenavn wbengine

Avhengigheter

Ingen avhengigheter.

Windows 8

Beskrivelse

Windows Sikkerhetskopiering bruker WBENGINE-tjenesten til sikkerhetskopierings- og gjenopprettingsoperasjoner. Hvis brukeren stopper denne tjenesten, kan det fore til at gjeldende sikkerhetskopierings- eller gjenopprettingsoperasjon mislykkes. Hvis denne tjenesten deaktiveres, kan sikkerhetskopierings- og gjenopprettingsoperasjoner som bruker Windows Sikkerhetskopiering på denne maskinen, bli deaktivert.

Oppstartstype

Windows 8 versjon Windows 8 Windows 8.1 Windows 8.1 Update 1
Core Manuelt Manuelt Manuelt
Pro Manuelt Manuelt Manuelt
Enterprise Manuelt Manuelt Manuelt

Egenskaper

Kjør som localSystem
Error control normal
Type own
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\wbengine.exe
Visningsnavn Block Level Backup Engine Service
Tjenestenavn wbengine

Avhengigheter

Ingen avhengigheter.

Windows 7

Beskrivelse

Windows Sikkerhetskopiering bruker WBENGINE-tjenesten til sikkerhetskopierings- og gjenopprettingsoperasjoner. Hvis brukeren stopper denne tjenesten, kan det føre til at gjeldende sikkerhetskopierings- eller gjenopprettingsoperasjon mislykkes. Hvis denne tjenesten deaktiveres, kan sikkerhetskopierings- og gjenopprettingsoperasjoner som bruker Windows Sikkerhetskopiering på denne maskinen, bli deaktivert.

Oppstartstype

Windows 7 versjon SP0 SP1
Starter Manuelt Manuelt
Home Basic Manuelt Manuelt
Home Premium Manuelt Manuelt
Professional Manuelt Manuelt
Ultimate Manuelt Manuelt
Enterprise Manuelt Manuelt

Egenskaper

Kjør som localSystem
Error control normal
Type own
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\wbengine.exe
Visningsnavn Block Level Backup Engine Service
Tjenestenavn wbengine

Avhengigheter

Ingen avhengigheter.

Windows Vista

Beskrivelse

Motor som utfører sikkerhetskopiering og gjenoppretting av data på blokknivå.

Oppstartstype

Windows Vista versjon SP0 SP1 SP2
Starter ikke installert ikke installert ikke installert
Home Basic ikke installert ikke installert ikke installert
Home Premium ikke installert ikke installert ikke installert
Business Manuelt Manuelt Manuelt
Ultimate Manuelt Manuelt Manuelt

Egenskaper

Kjør som localSystem
Error control normal
Type own
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\wbengine.exe
Visningsnavn Block Level Backup Engine Service
Tjenestenavn wbengine

Avhengigheter

Ingen avhengigheter.